Kristīne Ozola

Gaismas pilī atklāta Tukuma muzeja ceļojošā izstāde par Lestenes baznīcu

2. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrija galerijā tika atklāta Tukuma muzeja ceļojošā izstāde «Ak, svētā Lestene!». Ilgstoša sadarbība ar bibliotēku Tukuma muzejam jau bijusi iepriekš, tostarp izstādes «Nevar nerakstīt» ietvaros.

2. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrija galerijā tika atklāta Tukuma muzeja ceļojošā izstāde «Ak, svētā Lestene!». Ilgstoša sadarbība ar bibliotēku Tukuma muzejam jau bijusi iepriekš, tostarp izstādes «Nevar nerakstīt» ietvaros, kur tika izstādītas Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss un organizēts noslēguma pasākums ar vēstules lasījumiem un mūziķa Venta Zilberta uzstāšanos Ziedoņa zālē, kā arī Tukuma muzeja ekspozīciju veidošanā.

Izstādes «Ak, svētā Lestene!» atklāšanas pasākumā pateicību par Tukuma muzeja iniciatīvu izstādes eksponēšanā izteica Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece Anda Lamaša. Piedalījās arī Lestenes baznīcas atjaunošana fonda valdes pārstāvis Jurģis Klotiņš un Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola. Svinīgus vārdus izstādi atklājot, teica Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks teritoriālās attīstības, izglītības, kultūras un sporta jautājumos Arvīds Driķis.

Rundāles pils muzeja direktora Imanta Lancmaņa rosināta, uzsākta Lestenes baznīcas arhitektūras kompleksa atjaunošana un izcilās iekārtas restaurācija. Iekārtas atgriešana baznīcai ir Latvijas kultūrvidei nozīmīga norise, kam Tukuma muzejs vēlas pievērst cilvēku uzmanību. Tādēļ muzejs ir sagatavojis ceļojošo izstādi «Ak, svētā Lestene!», kas līdz šim ir bijusi skatāma Livonijas ordeņa pilī Ventspils muzejā, Jaunpils pilī, Vērgales pagasta muzejā, Cīravas pagasta bibliotēkā un Slampes pagasta bibliotēkā, kā arī pašā Lestenes baznīcā.

Izstādē izvietotās 19 baznīcas interjera sendienu fotogrāfijas uzbur vīziju par kādreizējo baznīcas iekštelpu greznību un atspoguļo vēsturiskos notikumus. Pirms izstādes nonākšanas bibliotēkā, sadarbībā ar Rundāles pils muzeju tika sagatavota papildus planšete, kas sniedz ieskatu restaurācijas procesos Gunāra Grīnfelda vadībā. Iekārtot izstādi Nacionālās bibliotēkas ātrija galerijā muzeja darbiniekiem atviegloja nesen iegādātie mūsdienīgi molberti, uz kā daļa no planšetēm tika ērti novietojamas.

Kā atzina Agrita Ozola, Lestenes baznīcas barokālo kokgriezumu glābšana bija viens no nozīmīgākajiem Tukuma muzeja īstenotajiem pieminekļu aizsardzības pasākumiem. 1966. gadā Tukuma muzejs sarīkoja izstādi «Lestenes kokgriezumi» un 1968. gadā arī ekspozīciju, kuru ietekmē cilvēki uz muzeju nesa atrastos iekārtas fragmentus. Muzeja zinātniskais līdzstrādnieks Artūrs Vaidziņš rūpīgi fiksēja katru ziņu, katru norādi par iespējamo detaļu ceļu un atrašanās vietu, mēģinot pēc iespējas apvienot izkliedētās mākslas vērtības. Pirms visu priekšmetu nodošanas Rundāles pils muzejam Tukuma muzejs organizēja atsevišķu priekšmetu restaurāciju, kurā iesaistījās arī mākslinieks-restaurators Alberts Pauliņš. Rundāles pilī kokgriezumus inventarizēja un ekspozīciju «Ventspils koktēlnieki» (1983) izveidoja mākslas zinātnieks Dainis Bruģis Rundālē. Tās centrālais eksponāts bija tieši Lestenes baznīcas altāra vizualizācija.

Lestenes baznīcas atjaunošana fonda valdes pārstāvis Jurģis Klotiņš informēja par paveiktajiem un turpmākajiem Lestenes baznīcas iekārtas atjaunošanas darbiem. No 2013. gada ir restaurēti baznīcas jomi, restaurēta kancele, pārvests un uzstādīts altāris, bet šogad restaurēta altāra centrālā daļas «Golgātas» grupa, kurā ir iekļauta Jēzus figūra, ir veikta jaunu koka vairoga slēģu izgatavošana tornī un zvana stiprinājuma izbūve, nokrāsoti soli, baznīca iekārtota izstādes vajadzībām. Darāms vēl esot daudz – altāra pilnīgai restaurācijai vēl nepieciešami aptuveni 250 000 EUR, taču ērģeļu un ērģeļbalkona būves izmaksas var sasniegt 1 000 000 EUR. Baznīca ir jāaprīko arī ar atbilstošiem apgaismes ķermeņiem. Izstādes «Ak, svētā Lestene!» skatītājiem novēlēja: “Lai katram apmeklētājam arī šī izstāde kalpo par iedrošinājumu ticēt un darīt labu tajā vietā, kurā viņam kāda atbildība ir uzticēta.”

Izstāde bibliotēkā apskatāma līdz 20. oktobrim bez maksas. Pēc tam izstāde ceļos uz Kauguru kultūras namu. 19. oktobrī Tukuma muzejs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā plāno tikšanos ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ojāru Spārīti,  kurš stāstīs par Latvijā atjaunotajiem baznīcu interjeriem, savukārt restaurators Gunārs Grīnfelds ar komandu – par Lestenes baznīcas kokgriezumu restaurācijas gaitu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.