Darbojas rokas, raisās domas un top radošs darbiņš

Ceturtdien «Saules Šūpulītī» notikusī Pogu pēcpusdiena aizsteidzās radošā un interesantā darbā.

Ceturtdien «Saules Šūpulītī» notikusī Pogu pēcpusdiena aizsteidzās radošā un interesantā darbā.

Ne vienu reizi vien esam uzsvērušas, cik nozīmīgs ir tas laiks, ko mēs veltam saviem bērniem, kopīgi darbojoties. Mūsu vēlme bija ieinteresēt vecākus un dot paraugu, kā ar vienkāršiem uzdevumiem veicināt bērna attīstību. Šobrīd atkal no jauna ir aktualizējies jautājums par bērnu sagatavotību skolai. Lai kādi arī lēmumi nesekotu pirms vai pēc Saeimas vēlēšanām, mums – vecākiem un pedagogiem, ir svarīgi saprast, kādi motīvi ir šo lēmumu pamatā. Vēl pavisam nesen – rudenī, apmeklējot konferenci par psiholoģiski pedagoģiskajiem aspektiem bērnu sagatavošanā skolai, psihologi un pedagogi uzsvēra, ka visas skološanās pamatā ir veiksmīgs sākums. Tāpēc arī šodien jautājumam par to, vai 6 gados būtu bērniem jāiet uz skolu, aicināju vecākus nepieiet vieglprātīgi. Diskusijas vērti ir jautājumi, kas saistīti ar bērnu attīstības procesu, izvērtējot, kas šo attīstību virza un kas – bremzē.

Vislabāk un precīzāk "saskaitās" konfektes

Pogas ir ļoti daudzveidīgi pielietojamas, un, kā pierādījās arī šai pēcpusdienā, bērniem patīk ar pogām darboties. Vienmēr tikai jāatceras, ka pavisam maziem bērniem ir vēlme visu bāzt mutē, tāpēc jādomā par bērnu drošību un nedrīkst dot bērniem spēlēties ar sīkiem priekšmetiem, ja vien paši nesekojat līdzi katrai mazuļa kustībai. Es no saviem skolas laikiem atceros, ka skolotāja mēdza aizrādīt, ja kāds neskaitīja galvā, bet palīgā ņēma pirkstus. Skaitļu summēšana galvā, protams, ir augstāka sagatavotības pakāpe pie nosacījuma, ja tas nav atmiņas treniņš, bet iztēles spēja. Bet, lai bērns spētu galvā iztēloties skaitļu daudzumu, viņam ir vajadzīga pieredze, kas gūta, darbojoties ar priekšmetiem (kociņiem, pupām, zirņiem, konfektēm, pogām, utt.). Prakse rāda, ka vismazāk bērni kļūdās, skaitot, vai dalot konfektes. Tas pierāda, ka priekšmetiem, ar kuru palīdzību mēs gribam nostiprināt matemātiskos priekšstatus bērniem, ir būtiska nozīme. Pogu daudzveidība ir tik plaša, ka droši var apgalvot, ka tās ir piemērotas visām gaumēm. Šūpulīša bērni veica vairākus domāšanas operāciju veicinošus uzdevumus. Pogas tika grupētas pēc kādas noteiktas pazīmes (lielās un mazās, tumšās un gaišās.) Pogas tika liktas no mazākās uz lielāko, no gaišākās uz tumšāko (seriācijas operācija). Ar uzlikšanas paņēmienu tika veidotas skaitļu virknes no pogām, kas ir būtiski, lai apgūtu izpratni par skaitļa daudzumu. Tas savukārt vedina salīdzināt skaitļu rindas, un apgūt jēdzienus: "vairāk", "mazāk", "tikpat" un tālāk jau – "par cik vairāk", "par cik mazāk". Visu, protams, nav iespējams apgūt vienā pēcpusdienā, bet svarīgi, ka vecākiem ir priekšstats, kā bērni apgūst matemātiku pirmsskolas vecumā. Bērni kārtoja pogas uz ģeometriskām figūrām.

Pogas veicina lasītprasmi, estētiko gaumi un raisa daudz, daudz prieka

Rosinājām vecākus mājās piedāvāt izlikt pogas uz bērna vārda pirmā burtiņa, tad turpināt šo nodarbi, iesaistot arī citu bērnam nozīmīgu cilvēku vārda burtus. Pogu grupēšanu iespējams dažādot gan pēc krāsām, formas, lieluma, materiāla (dzelzs, plastmasas, koka, ar audumu apvilktas), gan pielietojuma. Verot pogu krelles, sākumā mēs priecājamies par bērna spēju tās uzvērt, bet vēlāk piedāvājam krelles veidot simetriski vai, izmantojot ritmu (piemēram, dzeltena maza poga, zila maza poga, zaļa liela poga, un atkārtojam šādu ritmu.) Jo lielāks bērns, jo interesantāku un sarežģītāku ritmu būtu jāmēģina izdomāt. (Ritmu, protams, domā pats bērns, kad viņš tam ir gatavs.) Darbojoties kopā, vienmēr vajadzētu ļaut arī bērnam kopīgi izpriecāties par uzvērtām krellēm, dancojot ar tām, nēsājot krelles, līdz bērnam tas ir svarīgi.

Tad vēl pogas var noderēt estētisko priekšstatu veidošanā, ja mēs bērnam rosinām piemeklēt audumam atbilstošu podziņu. Pogas pašas par sevi ar savu daudzveidību krāsās un formās spēj raisīt pozitīvas emocijas ne tikai bērnos, bet arī pieaugušajos. Iespēju ir daudz, gan paštaisīta dambretes spēle var izdoties, gan skaists mākslas darbs mammai, vai kāds neliels māksliniecisks akcents dāvanai vai tērpam. Tāpēc mūsu aicinājums ir ķerties pie pogām un darboties. Paldies visiem, kas bija atnākuši un darbojās kopā ar mums!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.