Par pieminekli represētajiem

– Tukumā rīko konkursu par Katrīnas skulptūru Katrīnas laukumā. Bet solīja taču, ka uzcels pieminekli represētajiem. Vai šī ierosme jau kaut kur pazudusi?

– Tukumā rīko konkursu par Katrīnas skulptūru Katrīnas laukumā. Bet solīja taču, ka uzcels pieminekli represētajiem. Vai šī ierosme jau kaut kur pazudusi?

Redakcija: Atbild Tukuma domes galvenā arhitekte Iveta Vistapole: "Tukuma pilsētas dome ir izstrādājusi tehnisko projektu «Tukuma rajona politiski represēto piemiņas vieta pie Tukuma 2. dzelzceļa stacijas». Projekta ietvaros plānots labiekārtot teritoriju, paredzot celiņu, laukumu ierīkošanu, apzaļumošanu un granīta akmens plākšņu uzstādīšanu. Granīta plāksnes ir jau iegādātas un ir iegravēti visi vārdi un uzvārdi tām personām, kas bija izsūtītas 1941. , 1949. gadā. Represēto sarakstu ir apstiprinājis Politiski represēto klubs «Atauga» 2005. gada 15. novembrī. Šogad budžetā ir ieplānota daļa finansu līdzekļu iepriekšminēto darbu veikšanai, kā arī esam lūguši Tukuma rajona padomei ieplānot līdzekļus šī projekta līdzdalībā. Līdz ar to varēsim teikt, ka šogad teritorija tiks sakārtota un uzstādītas plāksnes ar uzrakstiem. Vēl nepieciešams precizēt izvietojumu. Tukuma pilsētas dome un Pieminekļu aizsardzības komisija ir lūgusi pārskatīt projektu, jo nepiekrīt vairāku priežu nozāģēšanai. Tehniskā projekta izmaiņu veikšanai ir vajadzīgs laiks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.