Par ministru algām

Man tāds kutelīgs jautājums. Man – pensionāram pensiju noņēma, bet kāpēc Saeimā viesiem tiem ministriem neko nesamazina? Redz, viņiem ir jāsaņem tik un tik no vidējās algas, bet ko tas nozīmē vienkāršajam mirstīgajam!? Būtu interesanti uzzināt, kāpēc tā un vai šajā jautājumā kaut ko panāks?

Man tāds kutelīgs jautājums. Man – pensionāram pensiju noņēma, bet kāpēc Saeimā viesiem tiem ministriem neko nesamazina? Redz, viņiem ir jāsaņem tik un tik no vidējās algas, bet ko tas nozīmē vienkāršajam mirstīgajam!? Būtu interesanti uzzināt, kāpēc tā un vai šajā jautājumā kaut ko panāks?

Saņēmām garumgaru atbildi no Intas Antipovas-Solomahas, LR Finanšu ministrijas komunikāciju nodaļas darbienieces, ko publicējam daļēji: "Atbildot uz iedzīvotāja jautājumiem, informējam, ka valdība šogad ir veikusi vairākus būtiskus grozījumus tiesību aktos, pārskatot atalgojumu valsts pārvaldē strādājošajiem, piemēram, tika samazināti maksimāli pieļaujamie atalgojuma sliekšņi. Tāpat, sākot ar šā gada 1. jūliju, ministriem un valsts pārvaldē strādājošajiem tika samazināts atalgojums 20% apmērā.
Vienlaikus informējam, ka šobrīd valdībā turpinās diskusijas par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu, kas izstrādāta ar mērķi vienkāršot darba samaksas sistēmu valstī, padarīt to caurskatāmāku, kā arī samazināt pastāvošo darba samaksas sistēmu skaitu. [..]
Ar 2009. gada budžeta grozījumiem izdevumi atlīdzībai tika samazināti par 88,7 miljoniem latu. Izdevumu samazinājums attiecas uz visām no valsts budžeta finansētām iestādēm un ietver ietekmi no algu, pabalstu, kompensāciju samazinājuma, kā arī no personāla skaita samazinājuma. Izmaiņas tiesību aktos stājās spēkā šā gada 1. jūlijā. [..]
Vienlaikus norādām, ka šā gada 29. septembrī valdība Ministru kabineta (MK) sēdē atbalstīja likumprojektu par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu. [..], kas ar likumu paredz noteikt vienotus principus mēnešalgu noteikšanai sadalījumā pa amatu grupām, vienotus nosacījumus vispārējām un speciālajām piemaksām, pabalstiem un kompensācijām u.c.[..]
Likumprojekts paredz divu veidu mēnešalgas noteikšanas metodes. Pirmā metode paredz, ka neatkarīgo iestāžu vadītājiem, kā arī tiesnešiem un prokuroriem tiek piemērota koeficientu sistēma ar piesaisti valstī strādājošo darba samaksai. Likumprojektā noteiktie koeficienti ir pielāgoti ekonomiskajai situācijai valstī. 2010. gadam mēnešalgu noteikšanai plānots pielietot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru 2009. gada pirmajā pusē, kas noapaļots pilnā summā ir 471 lats. Savukārt otra metode paredz, ka valsts pārvaldes iestāžu un neatkarīgo iestāžu darbinieku, tiesu varas iestāžu darbinieku mēnešalgu regulēs MK noteikumi.
Valdībai vēl jāvienojas, kam noteikt augstāko algu valsts sektorā, kurai būs pakārtotas visas pārējās valsts un pašvaldību iestādēs strādājošo algas -Valsts prezidentam vai Ministru prezidentam. Augtākajai algai valsts sektorā būs pakārtotas neatkarīgo institūciju, piemēram, tiesu varas iestāžu darbinieku algas. Ministrijās algas būs pakārtotas otrajai augstākajai mēneša algai. Tāpat vienotā algu sistēma atteiksies arī uz pašvaldību darbiniekiem, ievērojot nosacījumu, ka pašvaldību darbinieku mēnešalga nedrīkstēs pārsniegt mēnešalgu maksimālos apmērus, kādi ir noteikti līdzīgas sarežģītības un atbildības amatiem valsts iestādēs.
Likumprojekts paredz, ka valsts uzņēmumu vadītāju atalgojumu regulēs MK noteikumi, maksimālo algu nosakot atbilstoši pašreizējam valsts uzņēmumu iedalījumam īpaši lielajos, lielajos, vidējos un mazajos uzņēmumos.
Nevienam valsts sektorā un pašvaldībā strādājošajam 2010. gadā likumprojekts neparedz algas palielināšanu.
Turpmāk netiek paredzēta ceļa izdevumu kompensācija nokļūšanai no dzīvesvietas uz darba vietu un otrādi, netiek paredzēts bērnu piedzimšanas pabalsts, pabalsts ģimenes locekļa nāves gadījumā, likvidēti reprezentācijas izdevumi, samazināts mācību maksas kompensācijas un citu pabalstu un kompensāciju apmērs.
Par likumprojektu vēl lems Saeimā."

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.