Par ceļu uz bērnudārzu

Labdien, te jūs traucē iedzīvotāji no Tukuma, Mazās Smilšu ielas. Kā jau visiem zināms, mūsu ielā pašvaldība ceļ jaunu bērnudārzu. Ceļš, kas ved uz bērnudārzu, ir grantēts. Gribētos uzzināt, vai ir plānots ielu noasfaltēt, jo jau tagad, kad uz būvobjektu brauc strādnieki un smagā tehnika, turēt logus mājās vaļā nav iespējams, istaba ir pilna ar putekļiem (lēnam jau neviens nebrauc!), un kas būs, kad vecāki sāks vadāt bērnus uz bērnudārzu?

Labdien, te jūs traucē iedzīvotāji no Tukuma, Mazās Smilšu ielas. Kā jau visiem zināms, mūsu ielā pašvaldība ceļ jaunu bērnudārzu. Ceļš, kas ved uz bērnudārzu, ir grantēts. Gribētos uzzināt, vai ir plānots ielu noasfaltēt, jo jau tagad, kad uz būvobjektu brauc strādnieki un smagā tehnika, turēt logus mājās vaļā nav iespējams, istaba ir pilna ar putekļiem (lēnam jau neviens nebrauc!), un kas būs, kad vecāki sāks vadāt bērnus uz bērnudārzu?

Atbild Zane Skrūzkalne (Tukuma domes teritorijas plānotāja):
"Jaunajam bērnudārzam apmeklētāju piebraukšanas ceļš ir paredzēts no Smilšu ielas puses, braucot aiz bērnudārza «Taurenītis» un Smilšu ielas 48. ēkas. Tur ir paredzēts izbūvēt arī automašīnu stāvlaukumu.
Bērnudārza Mazajā Smilšu ielā 14 tehniskā projekta realizācijas ietvaros Mazās Smilšu ielas asfaltēšana nav paredzēta, jo iela neatrodas bērnudārza teritorijā un to nav iespējams veikt ar piešķirto Eiropas līdzfinansējumu. Lai veiktu šos asfaltēšanas darbus, ir jāizstrādā tehniskais projekts, kura ietvaros ir jāatrisina un jāsakārto krustojums starp Kurzemes, Mednieku un Mazo Smilšu ielu. Šobrīd pašvaldības budžetā nav pieejami līdzekļi šādiem darbiem. Taču, pamatojoties uz jūsu ierosinājumu, jautājums tiks skatīts, plānojot un sastādot 2011. gada budžetu, vai arī meklētas iespējas piesaistīt ES finansējumu."

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.