Kāpēc slēpj parakstu vākšanu?

– Es gribētu noskaidrot, kāpēc jūsu avīzē netiek publicētas parakstu vākšanas iecirkņu atrašanās vietas? Kad bija vēlēšanas, tad šos sarakstus avīzē ielika, bet tagad ne. Kāpēc tā? Tā jau, cik zināms, tikai divās vietās Tukumā var parakstīties, it kā telpu trūktu… Jūs droši vien gribat izdarīt tā, lai tauta neko vairāk neuzzina, gribat to visu noslēpt.

– Es gribētu noskaidrot, kāpēc jūsu avīzē netiek publicētas parakstu vākšanas iecirkņu atrašanās vietas? Kad bija vēlēšanas, tad šos sarakstus avīzē ielika, bet tagad ne. Kāpēc tā? Tā jau, cik zināms, tikai divās vietās Tukumā var parakstīties, it kā telpu trūktu… Jūs droši vien gribat izdarīt tā, lai tauta neko vairāk neuzzina, gribat to visu noslēpt.

Tukuma novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Inta Kaminska pastāstīja, ka atbilstoši Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) nosacījumiem un instrukcijām pie ēkām parakstu vākšanas vietās jābūt izliktiem plakātiem ar informāciju par parakstu vākšanu un darba laiku, informācijai jābūt pašvaldības mājas lapā internetā un pašvaldības izdevumā «Tukuma Laiks», kur reiz jau informācija tika ielikta un būs arī nākamajā šī izdevuma numurā jūnija sākumā. "Nekāds finansējums publikācijām laikrakstos vēlēšanu komisijai nav piešķirts. Kas attiecas uz parakstu vākšanas vietām – pēc CVK norādījumiem uz 10 000 iedzīvotājiem jābūt vienai parakstu vākšanas vietai, tā kā Tukumā ir 20 000 iedzīvotāju, mums ir divas vietas Tukuma novada domē Talsu ielā 4 un Tukuma kultūras namā, kā arī pagastos. Turklāt cilvēkiem ir iespējams parakstīties jebkur, viņš nav piesaistīts konkrētai vietai. I. Kaminska skaidroja, ka vienlaikus norisinās divas parakstu vākšanas: no 11. maija līdz 9. jūnijam (ieskaitot) var parakstīties par Satversmes 112. panta grozījumiem (A process), savukārt no 18. maija līdz 16. jūnijam – par grozījumiem likumā «Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam», «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu», «Par apdrošināšanu bezdarba gadījumā» (B,C,D process). Nobalsot var katru dienu, arī sestdienās un svētdienās četras stundas. Ja kāds vēlas balsot mājās, viņam jānogādā parakstu vākšanas vietā vai domē iesniegums. Par A procesu tas jāizdara līdz 8. jūnija 12.00, uz mājām komisija brauks 9. jūnijā, bet par B,C,D procesu – līdz 15. jūnija 12.00, uz mājām brauks 16. jūnijā."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.