Šlokenbekas ezera piesārņojuma lietā spriedums paliek negrozīts

Pēc daudzām tiesas sēdēm, kas aizsākās 2017. gada februārī, nu zināms Augstākās tiesas galīgais spriedums SIA «Tukuma ūdens» valdes locekļa Aināra Feldmaņa lietā.

Pēc daudzām tiesas sēdēm, kas aizsākās 2017. gada februārī, nu zināms Augstākās tiesas galīgais spriedums SIA «Tukuma ūdens» valdes locekļa Aināra Feldmaņa lietā. Viņu tiesāja pēc Krimināllikuma 102. panta – par zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, jeb, īsāk sākot, par Šlokenbekas Dzirnavu ezera un Slocenes upes ūdeņu piesārņošanu ar neattīrītiem notekūdeņiem un zivju masveida bojāeju 2015. gada jūlijā.
Kā mūs informēja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja, Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 31. maijā atstājis negrozītu Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 102. panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar piespiedu darbu uz 200 stundām. No apsūdzētā par labu valstij piedzīta kaitējuma kompensācija 9401,03 eiro un procesuālie izdevumi 1200 eiro apmērā, par labu Engures novada domei piedzīti 220, 90 eiro.

Vairāk lasiet 6. jūlija laikrakstā

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.