Jānis Vītols

Tukuma novada Skolotāju diena Tumē /FOTO/

6. oktobrī Tumes kultūras namā norisinājās Skolotāju dienai veltīts sarīkojums, kurā tika pasniegtas balvas, Atzinības un Pateicības raksti.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu saņēma Laima Zīle un Marita Kudelko no bērnudārza «Taurenītis», Dace Bičole no «Pienenītes», Lidija Indersone no Tukuma internātpamatskolas, Ruta Liepa un Ludmila Gorevalova no Tukuma 2. psk., Ināra Dauģele no Irlavas vidusskolas un Elita Mieze no Tukuma Mākslas skolas.

Ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu apbalvoja Anitu Muižnieci no bērnudārza «Cīrulītis», Edīti Pavličenko, Kristīni Hiršfeldi un Evu Grīnbergu no «Vālodzītes», Aiju Priedi no «Pasaciņas», Gitu Smirnovu, Elitu Gasiņu un Lindu Blūmu no «Taurenīša», Gitu Pridāni no «Lottes», Vinetu Puriņu un Lailu Trēdi no «Karlsona», Inetu Čerpinsku, Ināru Kļaviņu, Lindu Otto un Lienīti Zaperecku no Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas, Vēsmu Čerpinsku, Arti Saulīti un Lailu Ingevicu no Pūres psk., Lieni Stepiņu, Ludmilu Grečaņiku un Jevgeņiju Gailešu no Tukuma 3. psk., Ludmilu Reimati, Inesi Bērziņu, Ivetu Āboliņu un Gitu Rācenāju no Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Lailu Vēveri un Agitu Pavlovsku no Zemgales vsk., Dainu Dzeni, Gitu Vanagu un Daci Bleikšu no Tukuma Mūzikas skolas, Lieni Baumani no Irlavas vidusskolas, Anniju Zaperecku, Antru Komarovu, Sintiju Rundāni un Dzintru Grosu no Sēmes sākumskolas, Sintiju Aumali, Ēriku Bogataju, Kristīni Gereišu, Andu Gleizupu, Īru Rimoviču un Zitu Štrausu no Tukuma 2. vidusskolas, Aiju Anmani, Intu Sproģi un Evu Upaceri no Tukuma internātpamatskolas.

Tukuma novada Izglītības pārvaldes speciālistes Kristīne Logina, Ruta Ozola-Ozoliņa un Ilze Neimane saņēma Tukuma novada domes Pateicības rakstu.

Katru gadu novada skolotājiem balvu pasniedz arī a/s «Swedbank», un šajā gadā to saņēma Tukuma 2. vidusskolas direktora vietniece Sanita Birzniece, Tumes vsk. direktora vietniece Daiga Elpere un Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. psk. skolotājs Kārlis Kravalis.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.