Baiba Reinsone

Sveic Tukuma novada pedagogus

3. oktobrī Zemgales vidusskolā savus profesijas svētkus svinēja Tukuma novada pedagogi. Izglītības un zinātnes ministrijas paldies saņēma: Iveta Eplere no Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Karlsons», Artis Saulītis, Initra Rubena un Vēsma Čerpinska no Pūres pamatskolas, Gunda Kupča un Gita Rācenāja no Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Vivita Jaunkļaviņa, Sigita Roena-Immermane, Anita Lučkovska un Evita Skavronska no Tukuma 2. pamatskolas, Vēsma Kaņepe un Lilija Lācekle no Tukuma 2. vidusskolas un Kaspars Reihmanis no Irlavas pamatskolas.

Tukuma novada Izglītības pārvaldes atzinību ieguva Laura Lāce un Sintija Pole no PII «Pepija», Evija Auniņa un Inese Smirnova no PII «Karlsons», Antra Evarsone, Antra Amoliņa un Madars Breide no Irlavas pamatskolas, Ilze Grīga un Velga Žvirble no Pūres pamatskolas, Aiva Šuspāne un Iveta Baumane no Jaunsātu skolas, Anita Ersta no PII «Zemenīte», Una Gaile, Edijs Pāvilsons un Gunta Vērpēja no Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Sandra Eglīte, Diāna Kovaļova un Ērika Balgalve no Tukuma 2. pamatskolas, Ita Vītiņa, Jeļena Orlova un Aiga Jansone no Tukuma 3. pamatskolas, Ilze Buka un Sandra Šteinberga no Tumes pamatskolas, Evelīna Bērziņa un Zane Mežniece no Sēmes sākumskolas; Aija Anmane, Ilze Cukanova, Mudīte Neimane, Beata Riekstiņa un Liene Staško no Tukuma novada speciālās izglītības iestādes, Valda Liepiņa, Rasma Remese, Rudīte Miklaševiča, Agnese Sprūģe un Indra Būmane no Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas, Ilze Grigore, Guntars Helvigs, Kristiāna Ritenberga, Oskars Mīļais un Liene Vasiļonoka no Tukuma 2. vidusskolas, Irēna Riekstiņa un Baiba Saleniece no PII «Lotte», Aksana Strogonova, Ilze Ķēniņa un Ērika Dembicka no Zemgales vidusskolas, Eva Grīnberga un Inta Grīnvalde no PII «Vālodzīte», Irita Sila un Vaira Silta-Zīriņa no Džūkstes pamatskolas. Izglītības pārvaldes pateicību saņēma Ināra Štube no PII «Vālodzīte» un Juris Otto no Tukuma novada speciālās izglītības iestādes.

Nu jau vairākus gadus no lielās novada pedagogu saimes tiek izvēlēti labākie skolotāji sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā, profesionālajā ievirzē un šogad arī – interešu izglītībā, kas saņem īpašo Gada skolotāja godu. Šogad to ieguva Valentīna Celmiņa no Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas, Zinaida Holsta no Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Aleksandra Leimane no Zemgales vidusskolas, Dace Pētersone no Tukuma Mūzikas skolas, Ērika Bogataja no Tukuma 2. vidusskolas un Ilze Kalniņa no Pūres pamatskolas. Nelielās mini sarunās mēs centāmies saprast, kā viņām izdodas palīdzēt bērniem mācīties ikdienā un kā viņos radīt vēlmi zināt un sasniegt vairāk. Šie nelielie stāsti atklāj to, cik atšķirīgas ir mūsu Gada skolotājas, taču viņas vieno lielā vēlme palīdzēt bērnam šajā lielajā un mainīgajā pasaulē.