Baiba Reinsone

Novadnieku sumināšana Jaunpilī/FOTO/

Latvijas 101. gadadienas priekšvakarā – 16. novembrī, Jaunpilī tika godināti novadnieki, kas ne tikai izcili paveic savu darbu. Viņi ir arī tie, kas dara vairāk nekā pienākums to liek. Trīs Goda raksti – Staņislavam Bugaičukam, Itai Lapsai un Abāšinu ģimenei – tiks pasniegti atsevišķi, jo viņi uz svinīgo pasākumu nebija ieradušies. Apbalvojumu – «Goda novadnieks» – par pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā un Jaunpils kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā – ieguva Velga Pavlovska.  I pakāpes Goda rakstu par ilggadīgu darbu un ieguldījumu bibliotēkas tradīciju saglabāšanā saņēma Inga Papendika. I pakāpes Goda rakstu par ilggadīgu un aktīvu darbu izglītības jomā ieguva Ilze Inkina. I pakāpes Goda raksts par ilggadīgu un aktīvu darbu izglītībā un skolas arodbiedrības pirmorganizācijā tika pasniegts Inetai Skrickai. I pakāpes Goda rakstu par ilggadīgu aktivitāti sportā, novada vārda popularizēšanu un priekšzīmīgu amata veikšanu saņēma Aija Pahmurkina. II pakāpes Goda raksts par priekšzīmīgu un profesionālu amata pienākumu veikšanu tika pasniegts Ilmāram Birģelim. II. pakāpes Goda raksts par priekšzīmīgu un profesionālu amata pienākumu veikšanu tika pasniegts Jaunpils veikala «LaTS» pārdevējai Maritai Birģelei. II pakāpes Goda rakstu par priekšzīmīgu un profesionālu amata pienākumu veikšanu pasniedza  Līvai Krūmiņai. II pakāpes Goda raksts par priekšzīmīgu un profesionālu amata pienākumu veikšanu tika pasniegts Vinetai Vaitei.