FOTO: Agita Puķīte

Tukuma novada skolotāju konference 2022

Izturību, pacietību un iecietību – šie vārdi jaunā mācību gada ieskaņas pasākumā, kas 25. augustā norisinājās Tumes kultūras namā, kā vēlējums skolotājiem izskanēja vairākkārt.

Jauna darba ceļa sākumā

Kā katru gadu, tā arī šoreiz, kolēģi savā pulkā sveica jaunos iestāžu vadītājus: Inesi Šīmani, kas vada pirmsskolas izglītības iestādi «Taurenītis», Baibu Asmiņu, kuru jūlijā apstiprināja Vānes pamatskolas direktores amatā, un Evitu Ņikonovu, kas vada pirmsskolas izglītības iestādi «Tukuma Tautskola».

Savukārt jauni direktora vietnieki būs Tukuma 3. pamatskolā – Ita Jansone un Lelde Erzama, Lapmežciema pamatskolā – Zane Bukša, Sēmes sākumskolā – Madara Godina-Eihmane, bērnudārzā «Vālodzīte» – Svetlana Buza un bērnudārzā «Taurenītis» – Dace Arne. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā darbu sāks metodiķe Vineta Logina, bet Pulkveža O. Kalpaka profesionālajā vidusskolā – vecākās ekspertes Laura Kristīne Anšance un Ieva Valbe.

 

Plašāk lasāms 26. augusta laikrakstā ŠEIT========>>>>>>>>>>