Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi aizsargājamām jūras teritorijām Baltijas jūras un Rīgas līča teritoriālās un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos

Tiek uzsākta dabas aizsardzības plānu izstrāde esošajām īpaši aizsargājamām jūras Natura 2000 teritorijām “Nida- Pērkone”, “Akmensrags”, “Irbes šaurums”, “Rīgas līča rietumu piekraste”, “Selga uz rietumiem no Tūjas”, “Vitrupe – Tūja”, “Ainaži – Salacgrīva”, kā arī potenciālajām aizsargājamām jūras teritorijām Baltijas jūras Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties plāna uzsākšanas sanāksmē: 2022. gada 9. jūnijā plkst. 16.00 Engurē, Jūras iela 85 – Engures kultūras namā

Dalība sanāksmē jāpiesaka iepriekš, rakstot e-pastu gunta.gabrane@daba.gov.lv vai zvanot pa tālruni 29123431.

Dabas aizsardzības plānu izstrādā Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko aizsargājamo jūras teritoriju attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2022.gada 16.jūlijam, adresējot tos Dabas aizsardzības pārvaldei (Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150) vai  pasts@daba.gov.lv, tālr.+37126189037, reef.daba.gov.lv).

Plāna izstrāde tiek veikta Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projekta “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” (LIFE19 NAT/LV/000973 LIFE REEF) ietvaros.