AP / Mike Groll

Zemā gaisa temperatūra var ietekmēt elektroapgādi

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtajām ziņām, nedēļas nogalē gaidāms stiprs sals, vietām temperatūrai pazeminoties līdz -26°C, kas var traucēt elektroapgādi. AS «Sadales tīkls» pastiprināti sekos nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanai Latvijā.

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtajām ziņām, nedēļas nogalē gaidāms stiprs sals, vietām temperatūrai pazeminoties līdz -26°C, kas var traucēt elektroapgādi. AS «Sadales tīkls» pastiprināti sekos nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanai Latvijā, kā arī aicina iedzīvotājus parūpēties par drošības pasākumiem, sagatavojot ģeneratorus elektroapgādes nodrošināšanai.

Gatavojoties salam, lai nodrošinātu iespējamo elektroapgādes traucējumu novēršanu iespējami īsākajā laikā, AS «Sadales tīkls» ir veicis vairākus preventīvus pasākumus, darbā piesaistot papildu brigādes, kā arī īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar pašvaldībām. Iestājoties aukstam laikam, uzņēmums AS «Sadales tīkls» pārtrauc arī plānoto elektrotīkla remonta un rekonstrukcijas darbu veikšanu, kuru laikā būtu nepieciešama klientu elektroapgādes pārtraukšana. Jau temperatūrai pazeminoties zem -5°C, plānoto remontdarbu skaits un ilgums tiek samazināts. Plānotos remontdarbus elektrotīklā uzņēmums AS “Sadales tīkls” pilnībā atceļ gadījumā, ja ārgaisa ir zemāka par –15°C, kad klientu nepieciešamība pēc nepārtrauktas elektroenerģijas piegādes ir īpaši svarīga.

Par plānoto darbu elektrotīklā atcelšanu, kā arī par neplāna atslēgumiem klienti tiek brīdināti ar īsziņas (SMS) palīdzību uz klienta mobilā tālruņa numuru vai e-pastā. Dispečeri monitorē situāciju vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijās, operatīvi vadot bojājumu novēršanas darbu, vienlaicīgi izvērtējot katra bojājuma novēršanai nepieciešamo laiku. Operatīvo izbraukumu brigāžu elektromontieri iespējami ātri dodas uz bojājumu vietām. Vienlaikus notiek arī AS «Sadales tīkls» pārstāvja saziņa ar pašvaldību, apzinot rīcības plānu un piedāvājot elektroapgādi nodrošināt ar ģeneratoriem, Prioritāri elektroapgāde tiek atjaunota sociālas nozīmes iestādēs – slimnīcās, skolās, bērnudārzos, u.c.

«Sadales tīkla» vadība aicina pašvaldības atgādināt savu atbildīgo dienestu darbiniekiem savlaikus sazināties «Sadales tīkla» reģionālo nodaļu pārstāvjiem, kā arī nepieciešamības gadījumā informēt par avārijas atslēgumiem un ārkārtas risinājumu nodrošinājumu sociālas nozīmes objektos avārijas atslēgumu gadījumos.

Aicinām iedzīvotājus aukstajā laikā sekot līdzi apsildes elektroiekārtu lietošanai un drošībai, īpaši tajās ēkās, kuru iekšējie elektrotīkli ilgstoši nav renovēti, tādējādi nespējot pilnvērtīgi nodrošināt mūsdienu elektroenerģijas patēriņa prasības.

Elektroapgādes kvalitātei kritiskā robeža sākas no -25°, kas var atstāt iespaidu uz gaisvadu elektrolīnijām ar alumīnija vai alumīnija-dzelzs vadiem un elektroiekārtām, tā kā lielā aukstumā gaisvadu līnijas nospriegojas. Zemā temperatūra ietekmē arī apakšstaciju slēdžu un mehānismu darbību. Kā jebkuras mehāniskas ierīces, arī slēdži tiek eļļoti, un ļoti zemā temperatūrā šī eļļa sabiezē. Jāpiebilst, ka apakšstaciju slēdži minētā iemesla dēļ tiek apsildīti, taču ekstremāli zemā temperatūrā ar to nepietiek.

Tā kā aukstajā laikā atsevišķās vietās var nospriegoties gaisvada līniju vadi vai balstu atsaites, aicinām iedzīvotājus nekādā gadījumā tiem netuvoties, jo šāds iekārtu stāvoklis var apdraudēt iedzīvotāju dzīvību.  Brīdinām: esiet piesardzīgi un apdomīgi, neriskējot ar savu un citu cilvēku dzīvību! Konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju un elektroiekārtu tuvumā, nemēģiniet to novērst paši, bet ziņojiet Klientu servisam pa bezmaksas tālruni 80 200 404.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.