Viltus inspektori piedāvā vakcinēt mājas cūkas pret klasisko cūku mēri

PVD saņēmis informāciju par cilvēkiem, kuri, uzdodoties par PVD inspektoriem, dodas uz saimniecībām Ogres pusē un piedāvā vakcinēt mājas cūkas pret klasisko cūku mēri.

PVD saņēmis informāciju par cilvēkiem, kuri, uzdodoties par PVD inspektoriem, dodas uz saimniecībām Ogres pusē un piedāvā vakcinēt mājas cūkas pret klasisko cūku mēri.

PVD atgādina – Eiropas Savienībā, tai skaitā Latvijā, mājas un meža cūkas pret klasisko cūku mēri vakcinēt ir aizliegts. Tāpēc PVD aicina „neiekrist” viltus inspektoru lamatās un šādiem apšaubāmiem aicinājumiem neatsaukties.

Tāpat PVD atgādina, ka ikvienam, pie kura pārbaudē ierodas PVD inspektori, ir tiesības pieprasīt, lai inspektors nosauc savu vārdu un uzvārdu, uzrāda PVD apliecību un žetonu. Pārbaudes noslēgumā inspektoram jāiepazīstina ar pārbaudes laikā konstatēto un jāsastāda pārbaudes protokolu. Soda naudas iekasētas un jebkādi citi maksājumi uz vietas nekad netiek veikti!

Patlaban PVD inspektori klasiskā cūku mēra noteiktajās ierobežojuma zonās apmeklē novietnes, kurās tur cūkas, un noņem cūkām asins paraugus laboratoriskai izmeklēšanai, lai izslēgtu cūku inficēšanos ar klasisko cūku mēri. Lai apstādinātu bīstamās slimības izplatīšanos meža cūku populācijā, tiek plānota meža cūku vakcinācija pret klasisko cūku mēri Latgalē, slimības inficētajā zonā. Taču tas nenotiks ātrāk kā 2013. gada pavasarī.

Ja ir radušās aizdomas, ka apmeklētāji ir viltvārži, inspektora pilnvarojumu iespējams noskaidrot, zvanot uz sava reģiona PVD pārvaldi.

PVD pārvalžu kontakti:

PVD Rīgas pilsētas pārvalde 67039707

PVD Rietumpierīgas pārvalde 63125863

PVD Ziemeļpierīgas pārvalde 67994262

PVD Austrumvidzemes pārvalde 64473039

PVD Ziemeļvidzemes pārvalde 64207931

PVD Dienvidlatgales pārvalde 65434599

PVD Ziemeļlatgales pārvalde 64622160

PVD Dienvidzemgales pārvalde 63007681

PVD Austrumzemgales pārvalde 65234036

PVD Dienvidkurzemes pārvalde 63401912

PVD Ziemeļkurzemes pārvalde 63237614

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.