Vides pārraugi apkopojuši ieteikumus iecerētajam vēja parkam

Vides pārraudzības valsts birojs 11. jūlijā sniedzis atzinumu ietekmes uz vidi novērtējumam, kas tika izstrādāts vēja elektrostaciju parku «Pienava» un «Dobele» būvniecībai. Atzinumā minēts, kuros gadījumos atsevišķas vēja elektrostacijas (VES) nevar būvēt, kādi nosacījumi jāievēro būvniecības laikā un kādi – VES ekspluatācijas laikā, piemēram, mirgošanas un trokšņa ziņā, kā arī, vērtējot putnu un sikspārņu aktivitāti šajā teritorijā.

Vides pārraudzības valsts birojs 11. jūlijā sniedzis atzinumu ietekmes uz vidi novērtējumam, kas tika izstrādāts vēja elektrostaciju parku «Pienava» un «Dobele» būvniecībai.

Atzinumā minēts, kuros gadījumos atsevišķas vēja elektrostacijas (VES) nevar būvēt, kādi nosacījumi jāievēro būvniecības laikā un kādi – VES ekspluatācijas laikā, piemēram, mirgošanas un trokšņa ziņā, kā arī, vērtējot putnu un sikspārņu aktivitāti šajā teritorijā.

Par plānoto darbību 

Atzinumā norādīts, ka ziņojums, kuru abiem minētajiem parkiem izstrādāja SIA «Estonian, Latvian & Lithuaninan Enviroment», pirmoreiz birojā tika iesniegts šī gada 22. janvārī, bet papildinātais – 16. maijā. Vēja parku būvniecību ierosina SIA «Dobele Wind» un SIA «Pienava Wind», bet šos uzņēmumus pārstāv pilnvarotā persona – SIA «Eolus». Tukuma novada Pienavā un Dobeles novadā iecerēto vēja parku izvietojums aizņems 42 km² – kopā abu parku vajadzībām tiks izmantoti ap 60 ha, bet paliekoši apbūvēs 17 ha Pienavā un 18 ha Dobelē. Vēja staciju izvietojumam abās pašvaldībās vērtētas divas alternatīvas – Pienavā 1. alternatīva paredz ierīkot 22 vēja elektrostacijas, bet 2. alternatīva – 28, savukārt Dobeles novadā 1. alternatīva – 21, 2. – 23. Plānotais vēja elektrostacijas augstums ir 241 m, kopējā nominālā jauda – 208 MW (vienai VES – 3 MW). Vēl norādīts, ka izpētes teritorijā nav dzīvojamo māju, ja neskaita «Rožkalnus» Dobeles novadā, kas ir būvniecības stadijā, bet izpētes teritorijas tuvākajā apkārtnē ir ap 60 viensētu. Taču ir vērtēta ietekme arī tālākās teritorijās. 

Par kurām VES ir izteikti iebildumi?

Pienavas parkā noteikumam, ka vēja parkam no apbūves jābūt tālāk par piecu staciju maksimālo augstumu (1205 m), bet no ciemu vai pilsētas apbūves – 2 km, neatbilst 2. alternatīvas stacijas Nr. 202 un 203 «Rogas», Nr. 204 «Zīlītes» un Nr. 205 «Vectīrumi», līdz ar to šo staciju būvniecība nav pieļaujama. Pieļautie attālumi 2. alternatīvas gadījumā nav ievēroti arī stacijai Nr. 201 «Rīpeles», līdz ar to stacijas būvniecība nav pieļaujama, bet nr. 206 «Balti» gadījumā tiek pieļauta 161 m augstas stacijas būvniecība.

Ja tiek īstenota 1. alternatīva, atļautie attālumi tiek ievēroti un šajā alternatīvā minētās stacijas var būvēt.

Dabas un ainavas vērtību aizsardzība

Septiņu staciju būvniecības laikā nepieciešama arheoloģiskā uzraudzība (Nr. 009 un 013 «Sīkmaņi», Nr. 204 «Zīlītes», tāpat ieteikts atvirzīt staciju Nr. 017 «Strautnieki» un Nr. 018 «Jaunregāres» tālāk no Sudrabiņu kapsētas, kas atrodas netālu no Pienavas centra. Vēl izvirzīta prasība sadarbībā ar ekspertiem nodrošināt putnu monitoringu gan pirmsbūvniecības/būvniecības fāzē, gan piecus gadus pēc darbu pabeigšanas, ieskaitot mirušu putnu uzskaiti. Ja tiktu konstatēta ietekme, var tikt noteikti staciju darbības ierobežojumi vai pat to apturēšana. Līdzīgas nosacījums attiecas arī uz sikspārņu monitoringu, turklāt, lai samazinātu to bojāejas risku, vēlams stacijās uzstādīt automātiku regulējamu darbības virzienu, lai varētu to izmantot brīžos, kad vēja ātrums ir vienāds vai mazāks par sešiem metriem sekundē un gaisa temperatūra pārsniedz plus 6 grādus. Speciālais režīms izmantojams sīkspārņu aktivitātes laikā no 1. maija līdz 30. septembrim nakts stundās – stundu pēc saulrieta un stundu pirms saullēkta.

Un vēl ir noteikts, ka visas būvniecības darbības ir saskaņojamas Valsts vides dienestā, turklāt saskaņojums ir iespējams tikai tad, kad ir saņemti dabas ekspertu atzinumi. 

Vairāk lasiet otrdienas, 16. jūlija, laikrakstā ŠEIT=>

Komentāri

  1. Kur kavējas visi noliedzēji, kuriem nevajag ne vēju parku, ne lidlauku, ne sporta halli, ne lauksaimniecību, ne mežistrādi, ne elektrolīniju?
    Lieniet ārā no savām alām un sāciet protestēt!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.