Uzskata, ka halles iegāde attaisnojusies

Tukuma domes preses konferencē 12. maijā par četru mēnešu darbu informēja pašvaldības aģentūras «Tukuma ledus halle» direktors Modris Liepiņš.

Tukuma domes preses konferencē 12. maijā par četru mēnešu darbu informēja pašvaldības aģentūras «Tukuma ledus halle» direktors Modris Liepiņš.

Izmanto lieli un mazi sportisti

Viņš atzina, ka vēlas iebilst tiem, kas līdz šim presē izteikušies par nelietderīgo halles iegādi, jo tā esot ekskluzīva iestāde, kas domāta vien 40 cilvēkiem. M. Liepiņš: "Esam nostrādājuši četrus mēnešus un redzam, cik cilvēku halles pakalpojumus izmanto, kādi ir ienākumi un izdevumi. Regulāri norisinās divi hokeja čempionāti («Tuko 2008» un I līga), kuros piedalās 14 komandas, pastāvīgi trenējas 10 komandas. Komandā ir vidēji 20 cilvēku. Trīs reizes nedēļā trenējas Tukuma Sporta skolas hokeja komandas (ap 100 bērnu) un daiļslidošanas grupa (25 dalībnieki). Publisko slidošanu vidēji izmanto 2039 cilvēki mēnesī. Janvārī, februārī bija vairāk cilvēku, tagad ir mazāk.

Vidēji dienā ledus laukums ir noslogots septiņas stundas.

Ar nopelnīto pietiek

Hallē strādā 21 darbinieks, septiņi ārštatā – tiesneši, medmāsa un komentētājs spēļu apkalpošanai; ar visiem noslēgti darba līgumi.

Viesnīca ir noslogota: janvārī tajā uzturējušies 223 cilvēki, februārī 134, martā- 145, aprīlī – 94. Pavisam viesnīcā ir 60 vietas, vienā telpā ir 18 vietas, to izvēlas retāk, vidējās cenas – no Ls 7 līdz Ls 15 par vietu. Sākot ar ceturto dienu, ir 20% atlaide, ir iespēja ar atsevišķu rīkojumu noteikt zemāku cenu, ja viesnīcu izmanto ilgu laiku. Jau zināms, ka jūlijā viesnīca būs pilnībā noslogota, visas vēlmes pat nevaram apmierināt, jo vienlaikus jāplāno arī ledus laiks. Jūnijā bija domāts nokausēt ledu, bet divas komandas pieteicās uz nometnēm.

Vaicāts par finansējumu, M. Liepiņš stāstīja, ka halle strādā pēc pašfinansēšanās principa, savukārt dome maksā kredīta daļu: "Četros mēnešos ieņemti Ls 88 500: lielākos ienākumus dod ledus laukums – Ls 35 511,51; domes asignējums Tukuma Sporta skolai – 18 400; viesnīca – Ls 10 638,80; telpu noma – Ls 9 914,69; inventāra noma – Ls 2 416,14 utt. Izdevumi: Ls 84 749,16: algas – Ls 28 006,19; elektrība – Ls 19 703,87; apkure – Ls 11 826,32; sociālais nodoklis – Ls 7 118,10; samaksa par pakalpojumiem – Ls 3 390,02; ēkas uzturēšana – Ls 2 089,78 utt. Reāli redzams, ka nopelnīt ar halli nevar, taču tā var pastāvēt, ja pašvaldība samaksā kredītu, kas uzņēmējam bija ļoti liels slogs. Tanī pat laikā ieguvums ir liels – tā ir iespēja sportot un interesanti pavadīt brīvo laiku.

M. Liepiņš pastāstīja, ka Tukuma ledus halle ar saviem līdzekļiem iesaistās arī dažādu pasākumu rīkošanā, piemēram, Lieldienās, Olimpiskajā dienā, 1. maijā. 31. maijā plānots rallija čempionāts «Tukums 2008» (pie halles būs starta estakāde) un nakts diskotēka visiem interesentiem, 1. jūnijā – Bērnu svētki, 8. jūnijā grupas «Menuets» koncerts. "Pats galvenais, pārbaudīt, vai grīda, kas reiz iegādāta ledus noklāšanai, ir derīga un vai to vajadzētu iegādāties." Aģentūras direktors atzina, ka ne visi pasākumi bijuši finansiāli izdevīgi, taču tas iepriekš neesot paredzams, piemēram, Lieldienu pasākums nav sevi atpelnījis, turpretim 1. maija svētki – gan. Tāpēc arī šādā virzienā halle turpinās strādāt.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.