Konstatēti pārkāpumi veselības aprūpes pakalpojumos 117 000 latu apmērā

2012. gada deviņos mēnešos pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, Veselības inspekcija konstatējusi pārkāpumus un pieņēmusi lēmumus par naudas līdzekļu atgriešanu veselības aprūpes budžetā 117 tūkstošu latu apmērā.

2012. gada deviņos mēnešos pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, Veselības inspekcija konstatējusi pārkāpumus un pieņēmusi lēmumus par naudas līdzekļu atgriešanu veselības aprūpes budžetā 117 tūkstošu latu apmērā.

Šogad veselības aprūpes pakalpojumu uzraudzībā par prioritāti ir noteiktas veselības aprūpes budžeta apmaksāto pakalpojumu uzskaites un apmaksas pamatotības pārbaudes, kā arī līgumattiecībās ar valsti esošo veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju darba organizācijas kontroles (pakalpojumu pieejamības un primārās veselības aprūpes otro māsu darbības pārbaudes).

Visbiežāk konstatētie pārkāpumi ir saistīti ar uzrādīto pakalpojumu neatbilstību faktiski veiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas izpaužas pierakstījumos vai manipulāciju uzrādīšanā, kas faktiski nav veiktas. Jāatzīmē arī konstatētie pārkāpumi pārbaudēs, kas uzsāktas pēc iedzīvotāju iesniegtās informācijas par portālā www.latvija.lv ievadīto datu neatbilstību. Par pamatotiem tika atzīti visi vienpadsmit izskatītie iedzīvotāju iesniegumi par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzrādīšanu. Inspekcija aicina iedzīvotājus aktīvāk iepazīties ar saviem datiem latvija.lv un ziņot, ja tiek atklātas neatbilstības.

Pārkāpumi saistīti arī ar ģimenes ārstu praksēm piesaistīto „otro” māsu darba organizāciju. No valsts finansējuma tiek nodrošināts un pilnībā apmaksāts otras māsas pilnas slodzes darbs. Tajā pašā laikā, veicot kontroles, nav iespējams pārliecināties par otrās māsas pienākumu izpildi. Jākonstatē, ka trūcīgo personu sarakstā iekļautas neatbilstošas personas, nav norādīts māsas pieņemšanas laiks, medicīniskajā dokumentācijā nav ierakstu, kas apliecinātu otrās māsas darbu ar trūcīgām personām.

Vairākos gadījumos tika konstatēta veselības aprūpes organizācijas noteikumu neievērošana. Piemēram, ģimenes ārsta prakses darba laiks nav nodrošināts 40 stundas nedēļā; nav noteikts pieņemšanas laiks pacientiem ar iepriekšēju pierakstu; pacientiem nav informācijas par mājas vizīšu pieteikšanas kārtību; ģimenes ārsts vismaz reizi nedēļā nenodrošina pacientu pieņemšanu vakara stundās līdz 19.00. Publiskā informācija pacientiem nepilnīga un maldinoša. Dažkārt maksas cenrādī ir iekļauti valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi. Tāpat ir gadījumi, kad pacientiem netiek izsniegti maksājumus apliecinoši dokumenti.

Plašāku informāciju par būtiskākajiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā Jūs varat apskatīt mājaslapas www.vi.gov.lv, sadaļā Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.