FOTO: Leta

Uzmanību! Mežos sācies ugunsnedrošais laiks

Kā informē Valsts mežu dienests, šodien, 24. aprīlī, visā valsts teritorijā oficiāli izsludināts meža ugunsnedrošā laika sākums. Tas nozīmē, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam, uzturoties mežā, ir jāievēro ugunsdrošības prasības.

Uzturoties mežos un purvos  aizliegts:

! nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;

! kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;

! atstāt ugunskurus bez uzraudzības;

! dedzināt atkritumus;

! braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;

veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

! Nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus, bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecības, jo dūmi var maldināt uguns novērošanas torņu dežurantus.

Savukārt meža izstrādātājiem ir jāievēro prasība, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. Bet meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai, nepieciešamības gadījumā, meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā, meža īpašnieka pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību.

Jāpiebilst, ka šogad pavisam ir reģistrēts 121 meža ugunsgrēks un kopējā izdegusī meža zemes platība ir 51,4  hektāri, tajā skaitā jaunaudzes 23,7 hektāri.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.