Tukumā aizvadīta ikgadējā Pateicības diena

“Sirsnīgs paldies visiem, kas strādājuši no sirds,” ar šādiem vārdiem gadskārtējā Pateicības dienā, 11. janvārī, Tukuma kultūras namā iestāžu un uzņēmumu pārstāvjus, pašvaldības darbiniekus, pedagogus, kultūras ļaudis, biedrību un audžuģimeņu, kā arī reliģisko organizāciju pārstāvjus uzrunāja pašvaldības vadītājs Ēriks Lukmans.

“Sirsnīgs paldies visiem, kas strādājuši no sirds,” ar šādiem vārdiem gadskārtējā Pateicības dienā, 11. janvārī, Tukuma kultūras namā iestāžu un uzņēmumu pārstāvjus, pašvaldības darbiniekus, pedagogus, kultūras ļaudis, biedrību un audžuģimeņu, kā arī reliģisko organizāciju pārstāvjus uzrunāja pašvaldības vadītājs Ēriks Lukmans. Viņš uzsvēra, ka aizvadītais gads bijis notikumiem, pasākumiem, izdarītiem darbiem bagāts, un tāds pats soloties būt arī nākamais. Svētku sveicienā šogad uzstājās mūziķi Ginta Krievkalna, Kristaps Krievkalns un Artūrs Gailis.

Paldies par sirdsdegsmi un atbildību

Pateicību saņēma Sandra un Aivars Gaņģi un Marita un Normunds Drukas –  abas audžuģimenes, kam šis darbs ir īpaša misija un kas ir gatavi dot bērniem mājas jebkurā diennakts laikā. Par atbalstu mazo bērnu vecāku grupai «Sargeņģelis» pateicība piešķirta Viljamam Šulcam, misijas «Pakāpieni» vadītājam, bet par sirdsdegsmi un atbildību, vadot Tukuma nevalstisko organizāciju apvienību, izstrādājot projektus un kopā ar biedrību «Aspazijas» organizējot festivālu cilvēkiem ar īpašam vajadzībām «Solis ceļā pie jums», paldies teica nevalstisko organizāciju apvienības vadītājai Guntai Kalviņai.

Par ieguldījumu jauniešu izglītošanā

Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacijas darbiniece Zaiga Dukāta tika sveikta par ieguldīto darbu bērnu darbaudzināšanā, sadarbojoties ar Pūres pamatskolu un bērnudārzu «Zemenīte». Par aizrautīgu jauniešu izglītošanu un patriotiskam veicināšanu paldies saņēma Džūkstes pamatskolas latviešu valodas skolotāja un karjeras konsultante Gaisma Mukāne, savukārt par mērķtiecīgu ieguldījumu valsts aizsardzības programmas ieviešanā un attīstībā, kā arī kvalitatīvas izglītības veicināšanā – pateicība Zemgales vidusskolas direktorei Lienei Tāssei. Savukārt Izglītības pārvaldes speciāliste Angelika Dembovska domes paldies saņēma par aktīvu un radošu darbu interešu izglītības attīstībā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas veicināšanā, bet Ieva Upesleja, Sandis Ozoliņš un Viktorija Selezena – par radošu un aktīvu jaunatnes jomas attīstību Tukuma novadā, par ko saņemts arī Izglītības un zinātnes ministrijas augstais novērtējums.

Par ilggadīgu un precīzu darbu

Par ilggadīgu darbu Tukuma slimnīcā, par precizitāti un atbildības sajūtu Pateicības rakstu saņēma Ina Augule, savukārt Irlavas slimnīcas darbiniece Agrita Prokopčika ar savu sekmīgo, godprātīgo darbu ieguvusi visa kolektīva un arī klientu atzinību. Irlavas bibliotekāre un pagasta patriote Santa Podniece tika sveikta gan par ilggadīgu darbu, gan ieguldījumu pagasta kultūras darbā un vēstures pētniecībā. Par ilggadīgu, precīzu un godprātīgu darbu, kā arī par atbalstu iedzīvotājiem novada dome sveica Pūres pasta darbinieci Zaigu Gotreisu-Jēgeri un Jaunsātu pastnieci Daigu Frīdenbergu – par pozitīvu attieksmi pret cilvēkiem un rūpību ikdienas darbā. Par pilsētas un novada dzīves dokumentēšanu, interesantiem vēstures stāstiem un saikni ar apmeklētājiem Pateicības rakstu saņēma Tukuma muzeja darbiniece Linda Lūse, savukārt Māris Čivcišs tika sveikts par ieguldīto darbu, 15 gadus organizējot un tiesājot Irlavas atklātā velokrosa čempionāta sacensības.  Savukārt par atbalstu Sēmes un Zentenes pagastu sabiedriskajās aktivitātēm sveica z/s «Dāmnieki» īpašnieci Halinu Grantiņu, kas vienmēr gatava palīdzēt tiem, kam tas ir vajadzīgs

Paldies uzņēmējiem!

Par sadarbību ar pašvaldību, sabiedrisko aktivitāti un novada vārda cildināšanu Pateicības rakstu saņēma «Abavas vīna darītava» (Mārtiņš Barkāns), savukārt par atbalstu novada bērnu un jauniešu pasākumu rīkošanā tika sveikti SIA «Dekšņi» (Sandra Pelce), a/s «Tukuma piens» (Armands Artihovičs) un Pūres k/s «Augļu nams» (Jānis Lepsis) un SIA «Tumes dārziņi», bet par Tukuma Sporta un veselības svētku organizēšanu – Dagnija Kalna. Par ieguldīto darbu Z. A. Meierovica pieminekļa projekta īstenošanā un atklāšanas pasākuma norisē Pateicības rakstus saņēma Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas direktore Līga Zaķe, uzņēmēja Ilze Nikolajeva un projekta darba grupas dalībnieks Jānis Blunavs, kas veicinājis sadarbību starp pašvaldību un Ārlietu ministriju.

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *