spoki.tvnet.lv

No šodienas elektroenerģiju mājsaimniecībām tirgo jau 4 tirgotāji

Šobrīd ir atlicis tieši mēnesis, lai izpētītu visu tirgotāju piedāvājumus un izvēlētos piemērotāko no 4 tirgotājiem – ar savu piedāvājumu šodien nāca klajā arī SIA «220 Enerģija». Īpaši vēlamies uzsvērt, ka būtiski ir zināt sava mājokļa vidējo elektrības patēriņu pēdējā gada laikā, tāpēc, pirms izvērtēt tirgotāju piedāvājumus, ir jāņem vērā līdzšinējie apmaksātie rēķini un tajos minētais patēriņš.

Šobrīd ir atlicis tieši mēnesis, lai izpētītu visu tirgotāju piedāvājumus un izvēlētos piemērotāko no 4 tirgotājiem – ar savu piedāvājumu šodien nāca klajā arī SIA «220 Enerģija». Īpaši vēlamies uzsvērt, ka būtiski ir zināt sava mājokļa vidējo elektrības patēriņu pēdējā gada laikā, tāpēc, pirms izvērtēt tirgotāju piedāvājumus, ir jāņem vērā līdzšinējie apmaksātie rēķini un tajos minētais patēriņš. Tas ir īpaši svarīgi, jo vidējais patēriņš nosaka 1 kWh cenu – jo lielāks patēriņš, jo zemāka cena.

AS «Sadales tīkls» vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka savs elektrības tirgotājs ir jāizvēlas līdz 15. decembrim, lai jauno elektrības piedāvājumu klients saņemtu no 1. janvāra. Vienlaicīgi vēlamies uzsvērt, ka tirgotāja un piedāvājuma maiņu iedzīvotāji turpmāk varēs veikt jebkurā mēnesī – tas ir jāizdara līdz 15. datumam, lai jaunā cena būtu spēkā no nākamā mēneša 1. datuma.

Tirgus atvēršanas informēšanas aktivitātes, kuras kopā īsteno Ekonomikas ministrija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un AS «Sadales tīkls», tiek organizētas kopsolī ar elektrības tirgotāju gatavību apkalpot klientus un to reklāmas aktivitātēm. Kā bija plānots, tirgotāji lielāko aktivitāti izrādīs novembra vidū, līdz ar to arī AS «Sadales tīkls» savas iedzīvotāju informēšanas aktivitātes īsteno no šī perioda līdz nākamā gada beigām.

Lai arī 3 tirgotāju piedāvājumi ir pieejami iedzīvotājiem no 23. oktobra, kad oficiāli tika paziņots par tirgus atvēršanu no 2015. gada 1. janvāra, tieši šobrīd sākas aktīvāka konkurences cīņa elektrības tirgotāju vidū. Piemēram, SIA «Baltcom TV» vakar, 12. novembrī, paziņoja piedāvājumu atsevišķi elektrības cenai. Līdz šim tā tika piedāvāta komplektā ar interneta, telefona un kabeļtelevīzijas pakalpojumiem, bet tagad ikviens interesents to var iegādāties arī atsevišķi. Savukārt šodien savu piedāvājumu publiskoja SIA «220 Enerģija».

Līdz pat novembra beigām 8 Latvijas pilsētās notiek Regulatora reģionu dienas, kurās iepriekš minētie partneri kopā ar tirgotājiem klātienē informē iedzīvotājus par elektrības piedāvājumu izvēli. Detalizētāka informācija par pasākumiem pieejama visu komunikācijas partneru mājaslapās. Par to AS „Sadales tīkls”, iedzīvotājus informēja 23 nacionālajos un reģionālajos laikrakstos, kā arī turpina to darīt savos sociālajos medijos.

No šīs nedēļas sākas arī AS «Sadales tīkls» iedzīvotāju informēšanas kampaņas daļa, kurā tiek vēstīts par to, kam īpaši ir jāpievērš uzmanība tirgotāju piedāvājumos. Interneta baneros un preses izdevumos informācija ir izvietota no šīs nedēļas. TV klipi aktivizēs informēšanas gaitu no nākamās nedēļas, savukārt radio par tirgotāja izvēli atgādinās no novembra beigām līdz 13. decembrim. Iedzīvotāju informēšanai pašvaldībām ir piegādāti 130 000 informatīvo bukletu. Tos dalīs arī AS «Sadales tīkls» darbinieki, kas apmeklē mājsaimniecības remontdarbu un skaitītāju rādītāju pārbaudes nolūkos. 170 000 Rīgas iedzīvotāju, kas ir namu apsaimniekotāja Rīgas Namu pārvaldnieks klienti, tuvākajās dienās saņems pakalpojumu rēķinu par oktobri, kura reversā būs informācija par elektrības tirgotāja izvēles iespējām

„Īpašu pateicību gribam izteikt pašvaldībām, kas ir atsaukušās AS «Sadales tīkls» aicinājumam un, papildus mūsu iedzīvotāju informēšanas pasākumiem, izvieto pašvaldībās informatīvos bukletus par tirgus atvēršanu, kā arī ievieto informāciju pašvaldību laikrakstos un portālos. Savukārt gan klientu aptaujas, gan mūsu zvanu centra dati liecina, ka tie iedzīvotāji, kas maksā elektrības rēķinus, pietiekami labi zina, ka tirgus tiks atvērts un piedāvājumi ir jāizvēlas. Pamatā klientu jautājumi ir par valsts atbalsta saņemšanas kārtību; kā iespējams saņemt izdevīgāku cenu no tirgotājiem, ja klientam ir vairāki objekti, par kuriem tas maksā elektrības rēķinus; vai tiešām elektrības vadi viņu mājokļos nebūs jāmaina vai jāierīko pilnībā no jauna, ja būs cits tirgotājs. Klienti ir arī sapratuši, ka 15. decembris nav kritisks termiņš tirgotāja maiņai, jo to varēs darīt jebkurā citā mēnesī nākamgad. Jāatzīst, ka elektrības tirgotāja izvēle nav nekāds pārsteigums lielai daļai uzņēmēju, jo biznesa vajadzībām tie jau vairākus gadus izvēlas savu elektrības tirgotāju un piedāvājumu”, uzsver AS «Sadales tīkls», valdes loceklis Ivars Pētersons.

AS «Sadales tīkls» loma elektroenerģijas tirgus atvēršanas procesā saglabājas nemainīga – elektroenerģijas sadale, partneris visiem tirgotājiem, kā arī sabiedrības informēšana par iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.