Šodien – cūku aizbildņa Teņa diena

17. janvārī latviešiem ir cūku aizbildņa Teņa diena. To sauc arī par Tanīša, Tuņņa, Tenīsa, cūkaušu un kuņģa dienu. Šī esot saimnieču svētdiena, kad jādara tikai neatliekamie darbi, daudz jādanco un arī jādzer. Ar Teņa dienu sākās ziemas vidus. Ēdienkartē obligāta ir cūkas gaļa – auss, pusgalva vai kājiņas. 

17. janvārī latviešiem ir cūku aizbildņa Teņa diena. To sauc arī par Tanīša, Tuņņa, Tenīsa, cūkaušu un kuņģa dienu. Šī esot saimnieču svētdiena, kad jādara tikai neatliekamie darbi, daudz jādanco un arī jādzer. Ar Teņa dienu sākās ziemas vidus. Ēdienkartē obligāta ir cūkas gaļa – auss, pusgalva vai kājiņas. 

Mūsu tautas dziesmās Tenis parasti ir personificēts. Galvenokārt viņš parādās kā cūku labklājības veicinātājs, palīgs cūkganiem vai pat cūkgana lomā. Tenis latviešiem ir cūku patrons, tādēļ arī šajā dienā daudz jārūpējas par cūkām. Uzskata, ka šajā dienā jau var sākt skatīties uz pavasara pusi. Vairākas šīs dienas paražas saskan ar Meteņu tradīcijām.
Šajā dienā īpaši tiek godāts arī cūkgans: viņu ieģērbj labākās drēbēs, labi pamielo, ved arī uz krogu izdancināt, lai izdotos labi sivēni.

Tanīss jeb Tenis ir katoļu iecienītais svētais Antonijs, kas turēts par cūku un citu sīko mājas lopu sargu. Senāk šim Antonijam turēts kāds akmens, kur tam šai dienā ziedota cūkas galva.

Kas jādara Teņa dienā un tās priekšvakarā

* Priekš Teņa dienas tai vakarā puisim vai meitai priekš gulēt iešanas jāsaka: "Iekš Tenīša dārza sēju savu sēklu un Teņa vārdā tevi sagaidu." Pēc tam vairs nedrīkst ar citiem sarunāties.

* Vakarā priekš Teņa dienas gatavojas cūku svētkiem, kad ratiņus iznes ārā.

* Teņa rītā, kamēr vēl cūkas nav barotas, visi nomazgājas un saģērbjas, pēc kam iet uz cūkkūti. Cūku gans uzkāpj ar zvanu uz kūts un zvana, pārējie dzied: "Ak tu, cūku Tenīsiņ."

* Ganam jāaiznes un jāaprok cūkas purna virspuse tajā druvā, kur nākamo gadu tiks cūkas ganītas, jo tad pēdējās tur rokot un mierīgi ēdot visu nākamo vasaru.

* Teņa vakarā visiem jāvāra cūku kājas un ja ir, tad arī galvas puse. Ja saimniece grib, lai tai laba cūku laime, tad ieteicams noskaitīt šo pantiņu:
Paldies saku Tunnītim,
Man cūciņas diesin gan:
Piecas cūkas, seši vepri,
Simtiņš baltu sivēntiņ.

Teņa dienas ēdieni

* Teņa dienā jāvāra cūkas auss, lai labi mieži augot; lai sivēni nāk ar ausīm; lai cūkas labi padodas; lai sivēni labi padodas; lai tai gadā aug slaiki sivēni.
* Klāt vāra zīdeni: pupas un grūstus miežus, ne dzirnavās taisītas grūbas. Vēl cūku ausij klāt var dot no miežu miltiem vārītas klimpas, turklāt tās jādod arī cūkām, lai sivēni augtu apaļi kā kluči (tas ir, klimpas).

* Putraimus tai dienā nedrīkst vārīt, lai cūkgaļa netaptu putraimaina.

* Teņa dienā vārīja cūku kājas un kauliņus meta pār sētu, lai nākamajā gadu būtu smuidri un brangi sivēni.

* Ja netiek pie auss, var izlīdzēties, ēdot cūkas gaļu. Arī tad cūkas labi barosies.

* Pie cūkas gaļas nevajag ēst klāt maizi, jo tad cūkas rokot rudzus.

Darbs un paražas Teņa dienā

* Teņa dienā taisījuši arī jokus kā ar Meteņa dāvanām.

* Sivēni migā aiz astes jāapgriež riņķī un jādzied:
Ak tu, cūku Tanīsīts,
Tavus daiļus sivēniņus:
Piecas cūkas ālavīcas,
Kuiļam raibi sivēniņi.

* Teņa dienā jāiet uz cūku baznīcu (tas ir, kūti) un jādzied:
Ak tu, cūku Tenīsiņ,
Tavu skaitu sivēniņu!
Pat cūka zābakos,
Sivēniņi kurpītēs.
Tenīsiņš slaistījās
Cūkkūtiņas pakaļā,
Nāc, Tenīs, cūkkūtī,
Dod mums skaistus sivēntiņus.
Ak tu cūku Tenīsiņ,
Cik tev bija lielu cūku?
Piecas, sešas lielas cūkas,
Simtiņš mazu sivēniņu.

* Teņa dienā jāvizina ar ragaviņām cūkas no kalna, lai nākamā gadā labi sivēni izdodas un ir laba linu raža.

* Teņa diena ir sieviešu svētdiena. To svinot, puiši un meitas brauca uz krogiem dancot, tad augot labi sivēni.

* Ja kāds Teņa dienā strādā, no tā top sacīts, ka to cūkas saplēsīs, un ja to dienu galvu sukā, tad cūkām utis metas.

* Teņa dienā saimniece saliek uz cirvja kāta maizes un gaļas gabaliņus un pieaicina suni. Ja suns pirmo ņem gaļas gabalu, tad būs labs gaļas gads: cūkas labi padosies.

* Teņa dienā vajag saimniekam un saimniecei krietni sadzerties, lai kustoņi būtu tik brangi, ka līgojas.

* Teņa dienā saimnieks ar saimnieci nedrīkst bārties, tad cūkas sprāgst.
*
Šai dienā nevarēja ne šūt, ne vērpt, ne adīt; ja to darīja, tad vasarā cūkas daudz rakušas un caur sētām ložņājušas.

* Sievietes nevelējās un nevērpa, lai nāktu daudz jēru un sivēnu.

* Teņa dienā nav brīvu strādāt. Šai dienā jāēd cūkas galva un cūkgani jāved uz krogu izdancināt, lai izdodas labi sivēni.

* Ja Teņa dienā strādā pieciešamus darbus, tad neizdodas sivēni.

* Teņa dienā saimnieces nedrīkst skalus lauzt, citādi nākamā gadā būs kaulainas cūkas.

* Teņa dienā nedrīkst cimdus, zeķes un pastalas lāpīt, citādi cūkas rokoties.

* Tukuma apriņķa jūrmalas Apšciema zvejnieki Teņa dienā nav darījuši dažus darbus.

* Teņu dienā sievas var plūkt tikai spalvas, adatām, ratiņiem, audekliem vajag stāvēt mierā, tad barojas cūkas.

* Teņa dienā barojuši cūkas ar visādiem gardumiem un dzirdījuši visādiem dzērieniem, lai tās brangas izdotos.

Laika pareģošana Teņa dienā
* Ja Teņa dienā migla, pavasarī gaidāmi plūdi.

* Ja Teņa dienā no jumtiem nopil tik daudz palāses, ka gailis var padzerties, tad tai gadā būs laba raža.

* Ja Teņa dienā saule spīd, tanī gadā tiekot brieduši rudzi.

* Ja Teņa dienā saule spīdot tikai, kamēr pusdienu padod, tad nākamā vasarā labs siena laiks.

* Teņa dienā sniegputeņi sola labu miežu gadu.

* Ja Teņa dienā gailis no zemes var padzerties, būs auglīgs gads.

* Ja Teņa diena ir sausa, tad siena laiks arī būs sauss.

Mīklas

* Branga, resna madamma, divrindu pogas pa vēderu.

* Nekas nesāp, bet vienmēr sten.

* Kas bez lāpstas dobi rok? /Cūka/

* Tirgus kalnu apgāza. /Sivēni apgāza cūku/

* Ubagi ziņģē – baznīca gāžas. /Cūka un sivēni/

* Saime ēd, galds runā. /Cūka un sivēni/

* Pelavu maisiņš četrām kājām. /Cūka/

Sakāmvārdi

* Kas nu cūkai dos kartupeļus dēstīt.

* Kas cūkai dos rāceņus sēt.

* Nepērc sivēnu maisā, nopirksi suni.

* Kura cūka dienā nerok, tā rok naktī.

* Ne mana cūka, ne mana druva.

* Padzen lielos, lai mazie tiek klāt!

* Pati cūka maisu plēš, pati kviec.

* Labāk papriekš par cūkganu – vēlāk par kungu, nekā papriekš par kungu – vēlāk par cūkganu.

* Ja cūkai būtu ragi – tā visu pasauli apgāztu.

* Nezin netik, cik cūka no svētdienas.

Izmantoti interneta materiāli

Komentāri

  1. Man pašam ir šāds vārds!
    Cik labi ,ka atadu šādu informāciju par šo vārdu!
    Jo skolātieši jāraksta projekts par savu parsonvārdu.

    Paldies par informāciju!
    Tenis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.