Skolēnu nodarbināšanai pašvaldības un uzņēmēji var pieteikties līdz 25. aprīlim

Lai veicinātu skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, palīdzot iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina pieteikties darba devējus, kas varētu nodrošināt darba vietas.

Lai veicinātu skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, palīdzot iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina pieteikties darba devējus, kas varētu nodrošināt darba vietas.

Darba devēji var pieteikties vēl tikai līdz piektdienai, 25. aprīlim

Darba vietas skolēniem var piedāvāt: pašvaldības – skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kā arī LR reģistrēta fiziska vai juridiska persona vai arī tiesībspējīga personālsabiedrība, tai skaitā pašvaldība (turpmāk – darba devējs) – skolēniem vecumā no 15 gadiem.

Lai darba devējs varētu projektā iesaistīties, aģentūras filiālē jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos pasākumā, darba vadītāja izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un apliecinājums par darba pieredzi profesionālajā jomā (CV, izziņa no darba vietas) vai darba devēja apstiprināts saraksts par darba vadītāja iegūto izglītību un darba pieredzi.

Valsts piešķir finansējumu ikmēneša darba algai – ne vairāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja skolēnu nodarbina pilnu darba dienu, un ne vairāk kā 25% apmērā, ja skolēnu nodarbina nepilnu darba dienu.

Darba vadītājs saņem algu atbilstoši darba devēju norīkotajam skolēnu skaitam – Ls 13 par katru skolēnu, bet ne vairāk kā valstī noteiktā minimālā mēnešalga.

Par katru skolēnu ar speciālām vajadzībām darba vadītājs saņem 80 Ls (var būt ne vairāk kā divi skolēni) un citiem izdevumiem.

Darba devējam jānodrošina darba algas piemaksa līdz 50% no minimālās darba algas, valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas (skolēniem no 15 gadiem) un apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (13 un 14 gadus veciem skolēniem), kā arī citi izdevumi.

Papildu informācija: NVA Tukuma filiālē, Tukumā, Pils ielā 11, vai internetā www.nva.lv.

Skolēni darbam vasarā NVA filiālē varēs pieteikties no 10. maija.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.