SIF_2020.LV/RMA/10/10

Kā sarkans, tā sarkans…

1940. gadā, Latvijā ienākot padomju armijai, Brīvības laukumu steidzīgi pārdēvēja par Sarkano laukumu. Savukārt 1941. gadā, ienākot  vācu armijai, tas atkal pārtapa par Brīvības laukumu. Bet no 1945. līdz 1991. gadam tas atkal bija… Sarkanais laukums. 1949. gadā, kad izstrādāts plāns pilsētas centra radikālai pārbūvei, tika paredzēta apbūves nojaukšanu  un plaša parka ierīkošana. Tad nu nami bijušās Vecmoku ielas sākumā arī nojaukti, sapludinot  Sarkano laukumu  ar skvēru jaunbūvējamā universālveikala priekšā. Mazpilsētas centrā radās neierasti plašs laukums un līdz ar to tika mainītas arī adreses, un bijušie Vecmoku, Skolas un Mazās Uguns ielas nami ieguvuši Sarkanā laukuma adresi.

Lēniem soļiem esam pietuvojušies Brīvības laukumam.

 Lai ielūkotos tā vēsturē, atkal ņēmām palīgos A. Ozolas grāmatu «Tukums», kurā lasāms, ka tagadējais Brīvības laukums veidojies kā tirgus pie Livonijas ordeņa pils. Tā kā apkārtne pils Austrumu daļā bijusi stipri mitra, ēkas būvētas tikai uz ziemeļiem no pils. Nocietinājumu apkārt miestam nav bijis, tāpēc gruntsgabali bijuši salīdzinoši lieli. Un iedzīvotāji nodarbojušies ne tikai ar amatniecību un tirdzniecību, bet arī ar lauksaimniecību.

Jauna ēka mūzikas, mākslas un deju skolai, kā arī – peldbaseins

Vispirms 9. decembra Izglītības, kultūras un izglītības komitejas sēdē, pēc tam 16. decembra Finanšu komitejā deputāti skatīja jautājumu par turpmākajos septiņos gados attīstāmajiem Tukuma pilsētas kultūras un sporta infrastruktūras objektiem. Tikšanās par šo jautājumu bija notikušas arī iepriekš, taču tagad vēlamās prioritātes bija uzliktas uz papīra. Tomēr galīgais lēmums par to, kāds tad īsti būs attīstāmo būvju saraksts, tiks pieņemts 23. decembra domes sēdē. 

Sociālā dienesta pārbūve izmaksā vairāk nekā 200 000 eiro

3. decembrī noslēdzās iepirkums Tukuma novada sociālā dienesta ēkas pārbūvei, kurā tika saņemti četri piedāvājumi, no kuriem konkursa komisija (lēmums 9. decembrī) bija izvēlējusies lētāko, ko piedāvāja SIA «Amatnieks». Šis uzņēmums bija piedāvājis ēku pārbūvēt par 194 999,99 eiro (bez PVN). Ar šo uzņēmumu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus, arī plānots slēgt līgumu.

Vieta, kur bijis pirmais radiofons un «Tukuma Ziņu» redakcija

Pēc Pirmā pasaules kara normāla dzīve un normāls sabiedriskais darbs Tukumā un arī Viesīgās biedrības namā varēja atsākties tikai 1920. gadā. Biedrības kopsapulce tika sasaukta 24. aprīlī. Un īpašs notikums bijis 1920. gada 6. jūlijā, kad Tukumu un Viesīgo biedrību apmeklējis Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste.

Bija virspilskunga un kroņa zemes

No Lielās ielas 3 pārskrienot pāri ielai, piestājām pie nākošās ēkas adresē Lielā iela 2. Kādreiz tā bijusi Lielā iela 5, Z. Meierovica iela 5, tad atkal Lielā iela 5, un H. Gēringa iela 5, 1905. gada iela 5 un nu atpakaļ vecais nosaukums, tikai adreses numurs pamainījies – nu ir Lielā iela 2.

Par dzīvokļiem, parādiem un reklamēšanos

Jau vēstījām, ka pagājušajā nedēļā, 26. novembrī, notika kārtējā novada domes sēde un šoreiz – attālinātā režīmā. Daudz runājamā bija par ieguldījumiem, to skaitā pašvaldībai daļēji piederošos uzņēmumos. Deputāti nolēma gan budžeta līdzekļus tajos neieguldīt un līdz šim ietaupīto (piemēram, uz nenotikušo pasākumu rēķina sataupīto) novirzīt citām vajadzībām. Par pēdējo – visai vienprātīgi. Taču bija sēdē arī jautājumi, par kuriem deputāti bija gatavi diskutēt, piemēram, par kārtību, kā tiek piešķirti dzīvokļi speciālistiem.

Par saimniekošanu un ieguldījumiem

Pagājušajā nedēļā attālinātā režīmā notika kārtējā novada domes sēdē. Kā liecina novērojumi, šoreiz savstarpējā saslēgšanās un virtuālā balsošana notika jau daudz raitāk, nekā tas bija ārkārtas situācijas laikā šīs gada pavasarī – ne skaņa zuda, ne arī pievienošanās bija apgrūtināta. Arī izskatāmo jautājumu bija salīdzinoši nedaudz – 17 jau sagatavotu lēmumprojektu, kam deputāti pievienoja trīs papildu jautājumus, to skaitā par sēžu grafiku decembrī.