«Sadales tīkls» Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadā šogad realizēs 40 projektus

Lai nodrošinātu klientus ar nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, uzņēmums AS «Sadales tīkls» Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadā 2014. gadā plāno realizēt 40 investīciju projektus

Lai nodrošinātu klientus ar nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, uzņēmums AS «Sadales tīkls» Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadā 2014. gadā plāno realizēt 40 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 2,3 milj. eiro un kopumā izbūvējot aptuveni 11 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, 53 km zemsprieguma kabeļu līnijas, kā arī rekonstruējot vai no jauna izbūvējot 14 transformatora apakšstacijas un rekonstruējot 380 uzskaites.

Tukuma pilsētā lielākie darbi tiek plānoti Pasta, Pļavu un Stacijas ielās, esošo 0,4 kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīniju 4,5 km garumā pārbūvējot uz kabeļu līnijām, kā arī 75 lietotājiem sakārtojot uzskaites sadales. Tukuma novadā apjomīgākie darbi tiks veikti Degoles, Tumes, Slampes, Sēmes un Džūkstes pagastā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvējot kabeļu līnijās 12 km garumā un rekonstruējot uzskaites sadalnes.

Kandavas pilsētā darbi elektrotīklā paredzēti Talsu un Skolas ielā, kur zemsprieguma gaisvadu līnijas vietā aptuveni 6 km garumā tiks ieguldītas kabeļlīnijas, kā arī rekonstruētas uzskaites sadalnes. Fundamentāli tiek mainīta elektrotīkla arhitektūra, pilsētvidē – demontēti elektrolīniju balsti, elektrotīkls izbūvēts zem zemes, būtiski paaugstinot elektroapgādes drošumu.

AS «Sadales tīkls» Dienvidu Kapitālieguldījumu daļas vadītājs Viktors Čate uzsver, ka „Engures novadā tiks realizēts ļoti būtisks piekrastes zonā dzīvojošo klientu elektroapgādes uzlabošanas projekts. Vidējā sprieguma (20 kV) maģistrālā gaisvadu elektrolīnija A-75 tiks pārbūvēta uz kabeļlīniju 5,5 km garumā. Šobrīd 72% no esošās līnijas elementiem balstiem ir jāmaina, turklāt aptuveni puse no šīs līnijas šķērso purvainu, mežainu, apvidu; 0,8 km jeb 17 % šķērso nožogotas privātmāju teritorijās, kas būtiski apgrūtina elektrotīkla tehniskā stāvokļa novērtēšanu un elektrolīnijas ekspluatāciju. Līdz šim brīžos, kad stipra vēja ietekmē bija lūzis koks vai līnijā ieķēries zars, tas izraisīja atslēgumu līnijā un elektroapgādes pārtraukumu klientiem, kas saņēma pakalpojumu no šīs vidējā sprieguma elektrolīnijas. Pēc pārbūves – elektroapgādes drošums uzlabosies 160 mājsaimniecībām, kā arī 6 juridiskajiem abonentiem, tajā skaitā: Apšuciema pamatskolai, atpūtas kompleksam «Jaunskulpji» un viesu namam «Villa Anna»”.

Šogad arī Jaunpils novada Jaunpils un Viesātu pagastos plānoti elektrotīkla rekonstrukcijas darbi, 0,4 kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas pārbūvējot uz kabeļlīnijām vairāk nekā 9 km garumā, kā arī rekonstruējot uzskaites sadalnes.

AS «Sadales tīkls» 2014. gadā kopumā visā Latvijā plāno atjaunot 581 km vidējā sprieguma līnijas, 1076 km zemsprieguma līnijas, kā arī veikt rekonstrukciju vai no jauna izbūvēt 480 transformatoru apakšstacijas. Kabeļu guldīšanas programmas ietvaros, vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūve kabeļu līnijās plānota 203 km garumā

2013. gadā kopumā visā Latvijā tika atjaunotas 431 km vidējā sprieguma līnijas, 931 km zemsprieguma līnijas, kā arī rekonstruētas un izbūvētas 577 transformatoru apakšstacijas. Gaisvadu vidējā sprieguma elektrolīnijas pret kabeļlīnijām tika pārbūvētas 162 km garumā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.