Rīt video tiešraidē – forums par Latvijas reģionu attīstību

Rīt, 23. janvārī, pēc Valsts prezidenta Andra Bērziņa iniciatīvas Melngalvju namā notiks forums «Rīcība un risinājumi Latvijas reģionu attīstībai». Foruma mērķis – sniegt atbalstu pašvaldību ekonomiskai attīstībai, novērtējot reģionu attīstības tendences un apzinoties, ka tikai veiksmīga uzņēmēju darbība reģionos varēs nodrošināt iedzīvotāju vēlmes pēc labākas dzīves ilgākā laika posmā.

Rīt, 23. janvārī, pēc Valsts prezidenta Andra Bērziņa iniciatīvas Melngalvju namā notiks forums «Rīcība un risinājumi Latvijas reģionu attīstībai». Foruma mērķis – sniegt atbalstu pašvaldību ekonomiskai attīstībai, novērtējot reģionu attīstības tendences un apzinoties, ka tikai veiksmīga uzņēmēju darbība reģionos varēs nodrošināt iedzīvotāju vēlmes pēc labākas dzīves ilgākā laika posmā. Forums sāksies ar Valsts prezidenta atklāšanas uzrunu 10.00, kam sekos paneļdiskusijas.

Lai novērtētu Latvijas reģionu attīstības tendences, problēmas, kā arī apzinātu iespējas, ko sniedz loģistikas un uzņēmējdarbības attīstība, pirmajā paneļdiskusijā «Latvijas teritoriju attīstība: šodienas šķēršļi un rītdienas iespējas» Māris Kučinskis izklāstīs Latvijas teritoriju izaugsmes alternatīvo scenāriju meklējumus, kas veikti Stratēģiskās attīstības komisijā (SAK), Sergejs Dolgopolovs runās par Saeimas iniciatīvām un iespējamajiem risinājumiem reģionu attīstības veicināšanai, Ivars Godmanis vērtēs globālos izaicinājumus Latvijas pilsētu un lauku attīstībai, Aivis Ronis savā uzrunā aplūkos Latvijas reģionu iespējas vienotā Eirāzijas loģistikas telpā, bet Juris Biķis izvērtēs uzņēmēju un pašvaldību sadarbības iespējas.

Otrā paneļdiskusija «Lauku un pilsētu sadarbības iespējas» būs veltīta Latvijas lauku novadu un pašvaldību attīstības veicināšanas iespējām, lai lauku iedzīvotāji gūtu papildus ienākumus, gan sadarbojoties produktu iepirkumos, gan nodrošinot fizisko lauku pieejamību. Šajā diskusijā par tēmu «Zemes resursu efektīva izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanā» uzstāsies Laimdota Straujuma, Rigonda Lerhe runās par tēmu «Ražotāju kooperācija vietējo produktu īpatsvara palielināšanai vietējā patēriņā», bet Dzintars Zaķis apskatīs ceļu un transporta pieejamību lauku iedzīvotāju mobilitātei.

Paneļdiskusijā «Pašvaldību un valsts iespējas» Uldis Sesks iztirzās valsts, pašvaldību un privātās iniciatīvas infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai, Edvīns Bartkevičs aplūkos pašvaldību spēju radīt pievilcīgus uzņēmējdarbības apstākļus, savukārt Mārtiņš Kazāks piedāvās savu redzējumu par viedu nodokļu politiku, kas var būt nozīmīgs atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos.

Noslēdzošajā diskusijā «Centrālo vietu attīstība un pieejamības nodrošināšana» Daniels Pavļuts savā uzrunā aplūkos nacionālās industriālās politikas piedāvājumu reģionu attīstībai un pašvaldību lomu ekonomikas attīstībā, Ilze Viņķele izvērtēs cilvēkresursu efektīvu izmantošanu kā nosacījumu tautsaimniecības attīstībai un indivīda labklājībai, Aleksandrs Antonovs efektīvu vietējo un reģionālo pārvaldi analizēs kā priekšnosacījumu veiksmīgai reģionu attīstībai, bet Roberts Zīle, runājot par teritorijas pieejamību, vērtēs «Rīgas konkurētspējas saglabāšanu».

Pasākumā savu dalību apstiprinājuši SAK pārstāvji; Eiropas Parlamenta deputāti Ivars Godmanis un Roberts Zīle; vairākums valdības pārstāvju; Saeimas Ārlietu komisijas, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, kā arī Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāji; Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti; Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji; Latvijas lielo pilsētu vadītāji; vairākums ministriju valsts sekretāru, kā arī šīs jomas eksperti.

Foruma norise tiks translēta tiešraidē www.diena.lv.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.