receptes.lv

Profesionālo skolu audzēkņi arī nākamajā mācību gadā turpinās saņemt stipendijas

Arī jaunajā mācību gadā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi turpinās saņemt Eiropas Sociālā fonda (ESF) stipendijas 10 līdz 50 latu apmērā mēnesī – to paredz valdībā apstiprinātie Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie normatīvo aktu grozījumi.

Arī jaunajā mācību gadā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi turpinās saņemt Eiropas Sociālā fonda (ESF) stipendijas 10 līdz 50 latu apmērā mēnesī – to paredz valdībā apstiprinātie Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie normatīvo aktu grozījumi.

Koalīcijas darba grupa par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem 14. augusta sēdē tika atbalstīts IZM priekšlikums par mērķstipendiju izmaksas turpināšanu ESF apakšaktivitātes «Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana» ietvaros nākamajiem diviem – 2013./2014. un 2014./2015. mācību gadiem. Kopumā tam nepieciešams papildu finansējums 9 382 417 latu apmērā, ko veido ESF līdzfinansējums 7 975 054 lati un nacionālais līdzfinansējums 1 407 363 lati. Mērķstipendiju izmaksu būs iespējams nodrošināt, veicot vairāku ES fondu līdzekļu pārdali par labu profesionālo skolu audzēkņu stipendijām.

Stājoties amatā, izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis profesionālās izglītības stiprināšanu un prestiža celšanu izvirzīja par vienu no savām prioritātēm un šis lēmums ir solis nospraustajā virzienā. “Speciālisti ar profesionālo izglītību ir pieprasīti darba tirgū un visas prognozes liecina, ka tā būs arī nākotnē. Mums ir jāatbalsta jaunieši un jāpalīdz viņiem šo profesionālo izglītību iegūt. Esmu pateicīgs kolēģiem, kuri izprot to un atbalstīja ministrijas iniciatīvu,” norāda izglītības un zinātnes ministrs V. Dombrovskis.

Plānots, ka 2013. gada septembrī mācības profesionālās izglītības iestādēs uzsāks aptuveni 8000 jauniešu. ESF stipendijas iespējams saņemt līdz 50 latiem mēnesī saskaņā ar MK noteikumiem un profesionālās izglītības iestādes apstiprināto mērķstipendijas piešķiršanas nolikumu. Pretendēt uz stipendijas saņemšanu var ikviens profesionālās skolas audzēknis, kurš sekmīgi apgūst izglītības programmu un kuram nav neattaisnotu kavējumu.

Ar šodien valdībā apstiprināto MK noteikumu projektu «Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. jūlija noteikumos Nr. 578 «Noteikumi par darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitāti «Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana»» var iepazīties MK mājaslapā.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.