Plāno palielināt minimālo algu

Šodien, 11. jūnijā, izskatot Labklājības ministrijas priekšlikumu, valdība vienojās atbalstīt ieceri 2014. gadā palielināt minimālo mēneša darba algu no 200 līdz 225 latiem jeb 320 euro.

Šodien, 11. jūnijā, izskatot Labklājības ministrijas priekšlikumu, valdība vienojās atbalstīt ieceri 2014. gadā palielināt minimālo mēneša darba algu no 200 līdz 225 latiem  jeb 320 euro.

Šādu lēmumu valdība pieņēmusi, ņemot vērā ekonomiskās situācijas uzlabošanos un pozitīvās izaugsmes perspektīvas. Pakāpeniska ekonomisko aktivitāšu palielināšanās pozitīvi ietekmējot situāciju darba tirgū – pieaug nodarbinātība, un mazinās krīzes izraisītais augstais bezdarbs. Tajā pašā laikā atsevišķas iedzīvotāju grupas, īpaši cilvēki ar zemu izglītības līmeni un kvalifikāciju, situācijas uzlabošanos izjūtot vājāk.

Saskaņā ar statistikas datiem 2012.gada decembrī strādājošo skaits, kuri saņēma mazāk par minimālo darba algu un minimālās mēneša darba algas apmērā bija 198 6000 cilvēku no darba ņēmēju kopskaita jeb 26,2%, tai skaitā privātajā sektorā – 172,7 000  (33,8%) un sabiedriskajā sektorā – 23 7000  (9,8%). Centrālā statistikas pārvalde sabiedriskajā sektorā neiekļauj sabiedriskās organizācijas – biedrības, fondus, politiskās un reliģiskās organizācijas u.c.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.