Pilsēta novērtē skolēnu sasniegumus

Tukuma 2. pamatskolā Tukuma dome sumināja tos pilsētas skolu audzēkņus, kas ar neatlaidīgu un regulāru darbu guvuši panākumus starptautiskajās, valsts un novada mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, konkursos, čempionātos un sacensībās. Paldies teica arī skolotājiem, kas ieguldījuši ne mazums laika, pūļu un pacietības, lai skolēns sasniegtu vislabākos rezultātus. Pavisam naudas balvās skolēniem, skolotājiem un iestādēm tika izmaksāti Ls 8 249.

Tukuma 2. pamatskolā Tukuma dome sumināja tos pilsētas skolu audzēkņus, kas ar neatlaidīgu un regulāru darbu guvuši panākumus starptautiskajās, valsts un novada mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, konkursos, čempionātos un sacensībās. Paldies teica arī skolotājiem, kas ieguldījuši ne mazums laika, pūļu un pacietības, lai skolēns sasniegtu vislabākos rezultātus. Pavisam naudas balvās skolēniem, skolotājiem un iestādēm tika izmaksāti Ls 8 249.

Valsts un novada olimpiādes

Ieva Mileika – 1. v. valsts vēstures olimpiādē, I pakāpe skolēnu zinātnisko darbu konferencē, atzinība 3. starptautiskajā bērnu jaunrades konkursā – Ls 335; Jānis Jermaks – 1. v. valsts ķīmijas olimpiādē, 3. v. Baltijas valsts ķīmijas olimpiādē – Ls 450; Ulvis Siliņš, 2. v. valsts vēstures olimpiādē; Kristaps Vanags, 3. v. valsts vēstures olimpiādē – Ls 100, Uvis Štrauss, 3. v. Latvijas 35. atklātajā un 1. v. Zemgales novada 7. matemātikas olimpiādē – Ls 200; Līva Bileskalne, Ieva Celma – 2. v. Zemgales novada 4. klašu skolēnu kombinētā olimpiādē – Ls 100 (katrai); Zane Lanka, Kārlis Krecers, Monta Zimerte, Marija Graudiņa – 2. v. Zemgales novada 7. matemātikas olimpiādē – katram Ls 75; Noreta Nordena – 2. v. novada 4. kl. kombinētajā olimpiādē – Ls 75; Krista Atstupena, 2. v. novada vācu valodas olimpiādē – Ls 75; Dagnis Dišlers, Anna Beāte Būmane, Sandis Kovaļovs – 3. v. novada 7. matemātikas olimpiādē – katram Ls 50.

Zinātnisko darbu konference

Sergejs Magers – I pakāpe skolēnu zinātnisko darbu konferencē – Ls 125; Kristaps Bergfelds, II pakāpe skolēnu zinātnisko darbu konferencē – Ls 100.

Valsts konkursi, sacensības, skates un čempionāti

Kārlis Rozenbergs, Artis Kiršteins – 1. v. LR čempionātā lidmodelismā – Ls 43 katram; Elvis Korotkins – 1. v. valsts skatuves runas konkursā – Ls 43; Līga Lebeda – 1. v. vokālās mūzikas konkursā «Balsis»; Krista Zubova, Laine Niedra, Karīna Helmane, Agnese Pakere, Laura Ozola – 1. v. LR 61. skolu spartakiādes finālsacensībās vieglatlētikā – Ls 43 katrai; Edgars Andersons – 1. v. Latvijas junioru čempionātā šaušanā – Ls 43; Ieva Jurēvica – 1. v. LR čempionātā, 2.v. starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās – Ls 72; Edmunds Stūrmanis – 1. v. Latvijas meistarsacīkstēs – Ls 43; Tukuma Mākslas skolas komanda – 1. v. LR čempionātā lidmodelismā – Ls 43; Raiņa ģimnāzijas komanda – 1. v. valsts skolu konkursā ķīmijā – Ls 43; Raiņa ģimnāzijas jauniešu koris «Savējie» un meiteņu koris – 1. v. Dziesmu un Deju svētku koru skatē – katram Ls 43; Tukuma 2. pamatskolas meiteņu vokālais ansamblis – 1. v. mūzikas konkursā «Balsis» – Ls 43; Tukuma 2. vidusskolas meiteņu komandām – 1. v. LR 61. skolu spartakiādes finālsacensībās – Ls 43 katrai; Tukuma 2. pamatskolas zēnu koris – 2. v. 8. zēnu koru salidojuma koru konkursā – Ls 32; Mūzikas skolas saksofona kvartets – 3. v. Latvijas mūzikas skolu valsts konkursā – Ls 21.

Starptautiskie panākumi

Anete Logina – 3. v. 5. starptautiskajā matemātikas olimpiādē – Ls 250; Mārtiņš Karlsons, Ieva Fogele, Tukuma Mākslas skolas interešu izglītības pulciņš – 1. v. 35. Starptautiskajā bērnu radošās mākslas konkursā «Lidice 2007» – katram Ls 43; Aleksejs Martens – 1. v. 2. bērnu gleznošanas biennālē Beirutā – Ls 43; Mārtiņš Folkbergs – 1. v. Concours musical de France – Ls 43;

Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas komanda – 1. v. Pasaules kausa sacensības īsviļņu radiosportā – Ls 43; Haralds Štrauss – 2. v. 7. starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā – Ls 32; Marija Sabīne Vāciete – 2. v. starptautiskajā bērnu un jauniešu zīmēšanas un gleznošanas konkursā – Ls 32; Signe Korfa, Marta Frišfelde – 2. v. starptautiskajā bērnu zīmējumu konkursā – Ls 32 katrai; Jānis Šneiders, Zane Ingevica, Megija Puriņa – 3. v. 7. starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā – Ls 21 katram; Mūzikas skolas trio – 3. v. VI starptautiskajā bērnu kameransambļu konkursā – Ls 21; Mūzikas skolas klarnetistu kvartets – 3. v. Eduarda Medņa X starptautiskajā konkursā – Ls 21; Nils Piebalgs – 3. v. starptautiskajās bērnu sacensībās vieglatlētikā – Ls 21; Lāsma Miška, Madara Kosolapova, Zane Viekale, Edvards Ozoliņš, Didzis Laktiņš, Monta Krista Pētersone, Jānis Nagla, Viesturs Kļava, Andris Brigers Armands Brigers, Ivo Ozols – atzinība 35. starptautiskajā bērnu radošās mākslas konkursā «Lidice 2007» – katram Ls 10; Eva Bolšteina, Anna Freimane, Līva Volberga – atzinība 3. starptautiskajā bērnu jaunrades konkursā – Ls 10 katrai; Linda Gorbačuka- atzinība 29. starptautiskajā mākslas konkursā – Ls 10; Uģis Šaripa, Nadīna Valdmane – atzinība starptautiskajā bērnu zīmējumu konkursā – Ls 10 katram; Mākslas skolas autoru kolektīvam – atzinība 14. starptautiskajā bērnu un jauniešu radošajā konkursā – Ls 10.

Pateicība skolotājiem

Īrai Antonei – Ls 43, Agritai Apinei – Ls 75, Lūcijai Bondarei – Ls 125, Daigai Budreikai – Ls 450, Aldim Čākuram – Ls 172, Guntai Čivlei – Ls 317, Sandrai Eglītei – Ls 50, Evai Folkbergai – Ls 42, Lolitai Garkājai – Ls 75, Mārai Gredzenai – Ls 64, Dacei Holstai – Ls 21, Inesei Ķirķei – Ls 129, Jurim Koniševam – Ls 43, Anitai Korfai – Ls 125, Kārlim Kravalim – Ls 43, Sarmītei Krūmiņai – Ls 200, Normudam Krūmiņam – Ls 21, Ilzei Pauliņai – Ls 171, Vilnim Regutam – Ls 100, Ludmilai Reimatei – Ls 618, Rasmai Remesei – Ls 75, Initrai Rubenai – Ls 96, Jānim Sproģim – Ls 129, Intai Supei – Ls 350, Agritai Stepanovai – Ls 43, Loānai Šulcai – Ls 100, Valdai Tračumai – Ls 43, Mairitai Trušinai – Ls 200, Rasmai Valdamanei – Ls 86, Gitai Vanagai – Ls 75, Mārītei Zutei – Ls 64.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.