Attēlam ir ilustratīva nozīme

Piešķir papildu līdzekļus iestādēm

17. jūnijā notika Tukuma novada domes finanšu komitejas sēde, kurā deputāti izskatīja 39 darba kārtības jautājumus. To vidū piešķīra līdzekļus dažādiem mērķiem. Galīgo lēmumu šajos jautājumos pieņems deputāti domes sēdē, kas notiks 30. jūnijā.

Nauda dezinfekcijas līdzekļiem

Deputāti piešķīra 2 488,03 eiro Tukuma novada sociālajam dienestam individuālo aizsarglīdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu un dezinfekcijas pakalpojumu iegādei. Par šo naudu aģentūra iegādāsies līdzekļus roku un virsmu dezinfekcijai, digitālos termometrus, cimdus, halātus un bahilas, aizsargbarjeru, kā arī pirks dezinsekcijas pakalpojumus no SIA «Vide un higiēna» Tukuma patversmes vajadzībām.

Piešķir finansējumu Sporta skolas nometnēm

Tukuma novada dome bija saņēmusi Tukuma Sporta skolas direktora Sergeja Kovaļova iesniegumu, kurā viņš bija lūdzis piešķirt finansējumu sporta nometņu organizēšanai – 12 159 eiro apmērā, lai par šo naudu varētu organizēt sporta skolas audzēkņu mācību-treniņu programmu, kuras ietvaros paredzētas arī nometnes.

Uz deputātu uzdoto jautājumu, kāpēc skola jau budžeta apspriešanas laikā nav prasījusi šādus finanšu līdzekļus, Sergejs Kovaļovs skaidroja, ka budžeta apspriešanā šim mērķim pieprasīti vairāk nekā 24 000 eiro, taču panākta vienošanās, ka skola šo finansējumu pieprasīs tikai tad, kad tas reāli būs nepieciešams. Tas tāpēc, ka nometni var vadīt tikai tāds pedagogs, kam ir īpaša apliecība, savukārt tas sašaurina pedagogu loku, kas varētu šajā procesā iesaistīties. Sākotnēji, sākoties Covid-19 krīzei, ticis lemts, ka nometnes nenotiks, taču tā kā tagad ierobežojumi ir atcelti, ir iespējams organizēt arī šāda veida aktivitātes, izvirzot stingrus nosacījumus. Jāpiebilst, ka šajā brīdī iestāde pieprasīja tikai pusi no tai nepieciešamajiem līdzekļiem, bet atlikušos 50% tā pieprasīs pēc nepieciešamības.

Kā deputātiem skaidroja skolas direktors, šādas nometnes paredzētas Tukuma Sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu futbolā, volejbolā, basketbolā, vieglatlētikā, šaušanā un mākslas vingrošanā audzēkņiem. Tiesa, katram audzēknim jāsedz līdzmaksājums – ne mazāk kā 50% no kopējās nometnes izmaksu (126 eiro) summas vienam cilvēkam.

Agita Puķīte

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.