Pareizticīgie visā pasaulē svin Lieldienas

“Pavadīsim Ciešanu laiku garīgā darbā, lūgšanās, grēku nožēlā, labos darbos un žēlsirdībā, un sagaidīsim mūsu dižākos svētkus – Gaišo Kristus Augšāmcelšanos, un «līksmosim tajos». Augšāmcēlies pasaules Pestītājs mūsu Kungs Jēzus Kristus uzvarēja nāvi, augšāmcēlās no mirušajiem un mēs priekpilni ticam, ka savā laikā Viņš augšāmcels arī visus mūs. Viņam pienākas slava, gods un pielūgšana līdz ar Tēvu un Svēto Garu tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen,” vēl Visaugsti svētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra sveiciens Lieldienās.

Lielās Piektdienas, Lielās Sestdienas un Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojumi jāplāno bez dievlūdzēju klātbūtnes. 18. aprīlī 23.55 Latvijas Televīzijas pirmajā kanālā un Latvijas Radio 4 tiks pārraidīts Kristus Augšāmcelšanās svētku nakts dievkalpojums no Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles. Savukārt programmā «Sportacentrs» notiks vairāku dievkalpojumu translācija no Rīgas Debesbraukšanas baznīcas un citām draudzēm. Informācija par translācijām atrodama mājas lapā pareizticiba.lv.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.