Pārdēvēs Irlavas bērnunamu

Ņemot vērā Latvijas  Republikas Tiesībsarga vēstuli, kurā tas aicinājis mainīt bērnu aprūpes iestāžu nosaukumus, pamatojot savu aicinājumu ar to, ka bērnu aprūpes iestādes, tai skaitā Irlavas bērnu nams-patversme veic pāreju uz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, būtu jāpievērš uzmanība arī aprūpes iestāžu nosaukumiem – lai tie atbilstu sniegtā pakalpojuma saturam. Tāpēc saņemta iniciatīva pārdēvēt Irlavas bērnu namu-patversmi par Bērnu un jauniešu centru «Sapņi».

28. martā notika Tukuma novada domes sēde, kurā izskatīja 41 darba kārtības jautājumu.

Ņemot vērā Latvijas  Republikas Tiesībsarga vēstuli, kurā tas aicinājis mainīt bērnu aprūpes iestāžu nosaukumus, pamatojot savu aicinājumu ar to, ka bērnu aprūpes iestādes, tai skaitā Irlavas bērnu nams-patversme veic pāreju uz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, būtu jāpievērš uzmanība arī aprūpes iestāžu nosaukumiem – lai tie atbilstu sniegtā pakalpojuma saturam. Tāpēc saņemta iniciatīva pārdēvēt Irlavas bērnu namu-patversmi par Bērnu un jauniešu centru «Sapņi».

Kā skaidroja Tukuma domes Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs, valsts politika mainās un mainās arī domāšana un attieksme pret šādu vietu nosaukumiem, tāpēc arī Irlavas bērnu nama-patversmes kolektīvs kopdarbībā ar sociālo dienestu ir nonācis pie šāda nosaukuma. Deputāti bez lielām diskusijām apstiprināja arī bērnu un jauniešu centra nolikumu, kas paredz, ka šajā centrā tiek nodrošināti nepieciešamie apstākļi, lai radītu bērniem drošības sajūtu, lai nodrošinātu viņu vispusīgu attīstību un brīvā laika radošas izmantošanas iespējas, lai, sasniedzot pilngadību, bērni spētu integrēties sabiedrībā un uzsākt patstāvīgu dzīvi; lai veicinātu bērnu un ģimenes atkalapvienošanos vai iespēju augt ģimeniskā vidē; lai sekmētu sadzīves un pašaprūpes iemaņu apgūšanu, lai nodrošinātu bērnu tiesību un interešu aizsardzību un sociālo pakalpojumu sniegšana atbilstoši normatīvajos  aktos noteiktajam.

Jāpiebilst, ka deputāti izdarīja grozījumus arī citos normatīvajiem aktos, kuros nomainīja bērnunama-patversmes nosaukumu pret jauno bērnu un jauniešu centra nosaukumu.

Komentāri

  1. Cik gan rozā rožaini un sapņaini -atliek vien nomainīt nosaukumu un lieta atrisināta, problēmu nav!
    Jauns nolikums un atkal “viss rullēs”!

  2. Protams ka nosaukuma maiņa jau problēmas neatrisinās!Taču labāk jau par BĒRNUNAMS skan! Tiem bērniņiem jau tā ir sirsniņas un dzīves salauztas,pieaugušu degradējušos cilvēku dēļ!

  3. Tas pārgudrais tiesībsargs arī visus, ar nosaukumu maiņu saistītos, izdevumus pats no savas kabatas apmaksās ? Kā gan visiem patīk tērēt citu naudu – spilgtākais piemērs mūsu pusē ir dzejotājas Māras Zālītes organizētie tēriņi visādu pieminekļu stutēšanai…

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.