Par bibliotēku rajona padome maksājusi Ls 121 179

Iedzīvotāju sapulcē 17. aprīlī domes vadībai tika uzdots jautājums, cik par bibliotēkas uzturēšanu maksājusi Tukuma rajona padome. Tukuma rajona padomes finanšu daļas vadītāja Dace Pranča paskaidroja, ka kopējās bibliotēkas izmaksas bijušas Ls 128 972, tostarp no Tukuma rajona padomes budžeta – Ls 121 179, no domes – Ls 5000, par maksas pakalpojumiem saņemti Ls 2793.

Iedzīvotāju sapulcē 17. aprīlī domes vadībai tika uzdots jautājums, cik par bibliotēkas uzturēšanu maksājusi Tukuma rajona padome. Tukuma rajona padomes finanšu daļas vadītāja Dace Pranča paskaidroja, ka kopējās bibliotēkas izmaksas bijušas Ls 128 972, tostarp no Tukuma rajona padomes budžeta – Ls 121 179, no domes – Ls 5000, par maksas pakalpojumiem saņemti Ls 2793.

No kopējām izdevumiem bibliotēkas darbinieku algās samaksāti Ls 80 843, par īri Ls 1298, apkuri Ls 4550, elektrību Ls 750, apsardzi Ls 665. Izdevumos ierēķināta arī samaksa par grāmatām, preses un datu bāzu abonēšanu, remontiem utt.
Jāpiebilst, ka Tukuma domes budžetā bibliotēkai paredzēti Ls 236 325. Šajā summā iekļauts arī Tukuma rajona padomes finansējums par metodisko darbu Ls 13 000 apmērā, darbinieku algas Ls 109 843 un Ls 84 022 komunālajiem maksājumiem -, tostarp īres maksai, kas gan netiek maksāta, jo līgums nav noslēgts – Ls 61 912, izdevumi precēm un pakalpojumiem.
Jāpiebilst, ka Tukuma domes sēdē domes priekšsēdētājs Juris Šulcs atzina, – kamēr Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic pārpaudi par domes darījumiem, līgums ar SIA «Ronis» netiks slēgts.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.