Nomas maksa – 1,5 % no zemes privatizācijas vērtības

Tukuma domes finanšu komitejas sēdē 15. aprīlī deputāti izskatīja lēmuma projektu par zemes nomas maksas noteikšanu 2008. gadā. Dome saņēmusi piecus nomnieku iesniegumus ar lūgumu nomas maksas apmēru pārskatīt, jo pēc kadastrālās vērtības paaugstināšanās dažam tā pieaugusi pat desmit reižu.

Tukuma domes finanšu komitejas sēdē 15. aprīlī deputāti izskatīja lēmuma projektu par zemes nomas maksas noteikšanu 2008. gadā. Dome saņēmusi piecus nomnieku iesniegumus ar lūgumu nomas maksas apmēru pārskatīt, jo pēc kadastrālās vērtības paaugstināšanās dažam tā pieaugusi pat desmit reižu.

Kadastrālā vērtība tuvināta tirgus vērtībai

Īpašumu nodaļas vadītājs Viesturs Bērzājs pastāstīja, ka šobrīd noslēgtie zemes nomas līgumi paredz – nomas maksu aprēķina atbilstoši zemes kadastrālai vērtībai: "Atbilstoši līdz šim apstiprinātajam nolikumam maksa par zemes nomu ir atkarīga no tā, vai nomnieks ir fiziska vai juridiska persona, kā arī – vai nomnieks reģistrēts Tukumā vai ārpus Tukuma. Tāpēc tā noteikta robežās no 1,5% līdz 8,5% no kadastrālās vērtības. Šogad kadastrālā vērtība (to nosaka pēc atrašanās vietas, izmantošanas mērķa) mainās, jo Valsts Zemes dienests (VZD) to cenšas tuvināt tirgus vērtībai. Protams, tā joprojām ir zem oficiālās tirgus cenas, taču, kad pašvaldība zemes nomniekiem nosūtīja maksāšanas paziņojumus, viņi pauda bažas, vai spēs to samaksāt.

Pagājušā gada nogalē Ministru kabinets pieņēma noteikumus par valsts un pašvaldības zemes nomu, kas paredz – iznomājot valsts vai pašvaldības zemes gabalus, nomas maksa nosakāma pusotra procenta apmērā no VZD noteiktās zemes vērtības privatizācijas vajadzībām pagājušā gada 1. novembrī. Orientējoši zemes cena privatizācijas vajadzībām ir mazliet mazāka par pašreizējo kadastrālo vērtību, taču būtiskākais – šais noteikumus noteikts, ka nomas maksas apmērs ir pusotrs procents. Tā kā bija vairāku nomnieku iesniegumi ar lūgumu domei pārskatīt līdzšinēju nomas maksas apmēru, tapis lēmuma projekts. Tas paredz piedāvāt visiem pašvaldības zemes nomniekiem MK noteikumos minēto kārtību. Šīgada budžetā esam plānojuši ieņēmumus Ls 10 000 apmērā no nomas maksas; pāriešana uz jauno kārtību īpaši budžeta ieņēmumus neietekmē. Nemainot kārtību, budžeta ienākumi būtu trīs reizes lielāki nekā plānots, bet tad jārēķinās ka diez vai nomnieki spēs šo naudu samaksāt."

Nebūs savējo un svešo

Domes priekšsēdētājs Juris Šulcs skaidroja, ka vairs nevar īstenot līdzšinējo politiku – savējie un svešie, attiecīgi piemērojot zemākas un augstākas nomas maksas; tagad atlaides var dot tikai konkrētiem zemes lietošanas mērķiem. Deputāts Maksis Rozenbergs atzina, – izpētot kadastrālo vērtību tabulu un iespējamās maksas, viņš konstatējis, ka 20 adresēm plānotā nomas maksa ir mazāka nekā tā bijusi 2007. gadā, dažiem pat uz pusi: "Varētu saprast, ka tā paliktu tāda pati, bet ne samazinās." V. Bērzājs skaidroja – tas tāpēc, ka būtiski samazinās procentuālais nomas maksas apmērs – līdz šim uzņēmējs maksājis 8%, bet turpmāk maksās 1,5%. J. Šulcs piebilda, ka tanī pat laikā Melnezera mototrasei nomas maksas summa pieaug – no Ls 200 uz Ls 2400. Maz ticams, vai uzņēmējs par šādu naudu zemi nomās. V. Bērzājs skaidroja, ka pašvaldība nevar piemērot zemāku procentu likmi par 1,5; vienīgais, uz ko var cerēt – zemes privatizācijas vērtība būs zemāka par kadastrālo. Lai to noskaidrotu, VZD jāveic vērtēšana, kas izmaksās Ls 30.

Kā atzina J. Šulcs, jaunā kārtība nav loģiska, jo uzņēmēji, kas varētu maksāt vairāk, piemēram, par tirdzniecības, komercobjektiem, reāli maksās zemāku nomas maksu.

V. Bērzājs skaidroja, ka pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem var noteikt citas nomas maksas, piemēram, komercobjektiem paaugstinot to no 1,5 uz 3%. Taču jārēķinās, ka šāda kārtība būs spēkā šogad un 2009. gadā, bet 2010. gadā kārtība mainīsies. Dome var nepiemērot šādu nomas maksu, atstājot spēkā 2007. gadā noteikto, bet izdarīt izņēmumus konkrētām personām nevar, tāpat nevar prasīt mazāk par 1,5%. Jāpiebilst, ka paralēli nomas maksai jāmaksā īpašuma nodoklis, ko arī aprēķina no kadastrālās vērtības.

Deputāti noteica, ka pašvaldības zemes nomas maksa būs 1,5% no zemes vērtības privatizācijas vajadzībām. Galīgo lēmumu pieņems domes sēdē 24. aprīlī.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.