Foto: Agita Puķīte

Ministrs iepazīstas ar atkritumu poligona “Janvāri” darbību

Šodien, 14. oktobrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce apmeklē uzņēmuma SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” atkritumu poligonu “Janvāri”. Ministrs apskata sadzīves atkritumu poligona “Janvāri” teritoriju, iepazīstas ar poligona darbību un apsaimniekošanas kārtību, tiekas ar AAS “Piejūra” pārstāvjiem, lai runātu par aktuālo atkritumu apsaimniekošanā Latvijā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020. gada” paredz reformu, pārskatot sadzīves atkritumu reģionu robežas un poligonu funkcijas, pārejot no desmit sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģioniem uz pieciem.

Atkritumu noglabāšanas poligonu optimizācija paredz, ka pēc pārejas perioda beigām, proti, sākot no 2024. gada, katrā no atkritumu reģioniem tiks specializētas atkritumu apsaimniekošanas darbības. Atkritumu apglabāšanas un bioloģisko atkritumu pārstrādes funkcija turpmāk tiks nodrošināta vienā no atkritumu poligoniem katrā reģionā, bet pārējie sadzīves atkritumu poligoni tiks restrukturizēti par atkritumu apsaimniekošanas centriem, specializējot to funkcijas.

Poligons “Janvāri” ir viens no pieciem, kur plānots saglabāt atkritumu apglabāšanas funkcijas arī pēc 2023. gada. Tāpat poligonā paredzēts turpināt attīstīt bioloģisko atkritumu pārstrādi, veikt atkritumu šķirošanu un pāršķirošanu, no atkritumiem iegūta kurināmā sagatavošanu.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.