salon.com

Kas Latvijai svarīgāks – cietums vai ceļi?

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) uzskata, ka valdībai, pirms pieņemt lēmumu būvēt jaunu cietumu 55 miljonu latu apmērā, visupirms vajadzētu steidzami atrisināt daudz svarīgākos jautājumus.

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) uzskata, ka valdībai, pirms pieņemt lēmumu būvēt jaunu cietumu 55 miljonu latu apmērā, visupirms vajadzētu steidzami atrisināt daudz svarīgākos jautājumus, kas skar arī notiesātos ieslodzītos:

– Sakārtot Latvijas ceļus, kuri pašlaik atrodas katastrofālā stāvoklī un ar katru dienu straujāk brūk, notiek ceļu satiksmes negadījumi, tiek bojāts transports, iet boja un cieš cilvēki, uz Latvijas ceļiem strauji samazinās ātrums, kas kopumā rada Latvijas ekonomikai būtiskus zaudējumus,

– Nepieciešams sakārtot Latvijas infrastruktūru;

– Radīt jaunas darba vietas, ieguldot līdzekļus apmācībai, tai skaitā jauno strādnieku apmācībai ceļu remontēšanā un izbūvē, infrastruktūras atjaunošanā;

– Ieguldīt līdzekļus notiesāto ieslodzīto apmācībai, lai pēc atbrīvošanas nodarbināt ceļu remontēšanā un izbūvē, Latvijas infrastruktūras izbūvē un remontam, nekā tos turēt bezdarbībā cietumos;

– Ieguldīt līdzekļus iekšlietu sistēmas un probācijas dienesta darbinieku atalgojuma paaugstināšanai vismaz 3 reizes, lai darbinieki būtu ieinteresēti kvalificēti un ātri izmeklēt lietas un lai vainīgie saņemtu sodu. Ilgstoša nesodāmība rada jaunus noziegumus un zaudējumus. Lai atteiktos no izdienas pensijas vecuma 50 gados. Lai iekšlietu sistēmā atteiktos no papildus darbiem ārpus pamata darba vietas. Lai dienestā pieņemtu konkursa kartībā spējīgus, zinošus, veselus, dienēt gribošus cilvēkus;

– Pārskatīt sodu sankcijas krimināllietās, atsakoties no notiesāto ievietošanu ieslodzījuma vietās un pēc iespējas vairāk piemērot labošanas darbus, naudas sodus, mantas konfiskāciju. Tas nāktu par labu notiesātai personai, valstij, cietušajiem. Notiesātā persona strādātu valsts labā, cietušā labā, savas ģimenes un bērnu labā, lai bērni tiktu pabaroti un atbilstoši nodrošināti. Notiesātā persona segtu gan nodarītos zaudējumus cietušajam, gan valsts saņemtu ar noziedzīgo nodarījumu nodarītos zaudējumus, gan vairāk kārt saņemtu ienākumus nodokļos. Latvija tiktu ātri izbūvēti jauni un izremontēti brūkošie ceļi.

Izmantojot cietumus, tai skaita izbūvētus jaunus 55 miljonu latu apmērā un vairāk, notiesātie ieslodzījumā tiks turēti bezdarbībā. Tikai tad, kad visi minētie un daudzi citi pasākumi tiks ātri realizēti, valdība varētu lemt par atbilstošas naudas summas ieguldīšanas jauno cietumu izbūvē. Iespējams, ka cietumus vispār nemaz nevajadzēs celt.

LIDA aicina augstāk minētos ierosinājumus apspriest visai Latvijas sabiedrībai. Nedrīkst pieļaut, ka tiek domāts pārāk šauri, pieņemot bez apspriešanas sabiedrībā par jauna cietuma izbūvi 55 miljonu latu apmērā, nedomājot par valsts drošību nākotnē, par daudziem pensionāriem, invalīdiem, bērniem un citu cilvēku kategorijām.

Komentāri

  1. Beidzot kāds pasaka taisnību. Paldies Tukuma Ziņām, ka publicējāt arodbiedrības uzsaukumu sakārtot ceļus un paaugstināt policistiem algas. Mans vīrs strādā Tukuma policijā un nav saprotams, kāpēc maksā tādu mazu algu. Es jau sen vīram teicu, lai stājās arodbiedrībā. Bet nē, baidās, kā zaķu pastala. Bet no kā baidīties? No Baha?
    Varbūt TZ varētu Tukuma policijā noskaidrot, kas tur notiek? Kāpēc policisti baidās iestāties arodbiedrībā? Kāpēc baidās ieviest kārtību?

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.