Izmaiņas sociālajā jomā 2013. gadā

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 2013. gadā.

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 2013. gadā.

No 2013. gada 1. janvāra:

Nestrādājošiem vecākiem dubultosies bērna kopšanas pabalsts (no 50 līdz 100 Ls) par bērna kopšanu līdz 1 gada vecumam.

Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem no 30 līdz 100 Ls palielināsies bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu vecumam. Par bērna kopšanu no 1,5 līdz 2 gadu vecumam pabalsts paliks 30 Ls apmērā.

Palielināta piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem vecumā līdz 1,5 gadam. Piemaksa dubultosies no 50 līdz 100 Ls mēnesī par katra bērna kopšanu līdz 1 gada vecumam, savukārt par bērnu kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu vecumam piemaksa pieaugs no 30 līdz 100 latiem. Abos gadījumos piemaksu izmaksās papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmēram.

Par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem piemaksa paliks 30 latu apmērā par katru bērnu. Arī šo piemaksu vecāki saņems papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmēram.

Minimālais vecāku pabalsts paaugstināsies no 63 līdz 100 latiem mēnesī.

Divkāršosies maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu izmaksu griesti. Vecāku, maternitātes un paternitātes pabalstu maksimālais apmērs dienā būs 23,02 Ls un 50% no summas, kas pārsniegs 23,02 Ls.

Dubultosies obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas gan par vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem bērna kopšanas pabalstu, gan par vecākiem, kuri kopj bērnu līdz gada vecumam un saņem vecāku pabalstu. Tas nozīmē, ka palielināsies sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai. Iemaksas veiks 20 % apmērā no 100 latiem mēnesī.

Bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums vairs nebūs atkarīgs no cilvēka apdrošināšanas stāža un būs 9 mēneši. Bezdarbnieka pabalsta izmaksu griesti no 2013.gada gada nemainās. Tas nozīmē, ja aprēķinātā bezdarbnieka pabalsta apmērs pārsniedz Ls 11,51 dienā, izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā ir Ls 11,51 + 50% no summas virs Ls 11,51.

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs pieejami surdotulka pakalpojumi līdz 120 stundām gadā. To nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība.

Bērniem no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti un pieaugušiem ar I, II grupas invaliditāti būs pieejami asistenta pakalpojumi pašvaldībās līdz 40 stundām nedēļā.

Garantētais minimālais ienākumu (GMI) līmenis vienam cilvēkam būs noteikts 35 lati mēnesī. Pašvaldības domei būs tiesības dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, bērniem, vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem) noteikt augstāku GMI līmeni. Tā maksimālais līmenis plānots līdz 90 latiem.

Bīstamo nozaru uzņēmumos, kuros ir nodarbināti 6 līdz 10 nodarbinātie, visus darba aizsardzības speciālista pienākumus varēs veikt ne tikai speciālisti ar augstāko izglītību darba aizsardzībā, bet arī speciālisti ar augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženier­zinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs, kas apguvuši darba aizsardzības apmācību 160 stundu apjomā.

2013. gada 1. pusgadā:

LM sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru pilotprojekta veidā sāks īstenot reģionālās mobilitātes pasākumu «Darbs Latvijā». Pasākums paredzēts, lai sniegtu finansiālu atbalstu bezdarbniekiem, kuri ir gatavi tuvināties darbavietām un strādāt Latvijā. Atbalstu cilvēks, kurš būs atradis darbu, varēs izmantot nodarbinātības sākuma periodā transporta izmaksu un arī dzīvokļa īres izdevumu kompensācijai. Pieteikšanos uz šo pasākumu NVA izsludinās 2013. gada 1. pusgadā.

No 2013. gada 1. jūlija:

darba aizsardzības speciālistu pamatlīmeņa apmācību minimālais apjoms būs 60 stundas. No tām 40 stundas būs teorijas apmācība, bet 20 – praktiskā apmācība. Papildus paredzēta specializēta apmācība 40 stundu apjomā saistībā ar bīstamiem komercdarbības veidiem, piemēram, kokapstrādi, būvniecību, ražošanu, u.c.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.