Izdienas pensiju saņēmējiem izsniegs bezmaksas apliecības

Izdienas pensiju saņēmējiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 1 .marta izsniegs bezmaksas apliecības, nodrošinot šiem cilvēkiem iespējas saņemt komersantu vai citu iestāžu paredzētos atvieglojumus.

Izdienas pensiju saņēmējiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 1 .marta izsniegs bezmaksas apliecības, nodrošinot šiem cilvēkiem iespējas saņemt komersantu vai citu iestāžu paredzētos atvieglojumus.

Iepriekšminētais attieksies uz tiem cilvēkiem, kuriem izdienas pensija piešķirta saskaņā ar nolikumu Par izdienas pensijām, nolikumu Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām) vai likumu Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Apliecības būs derīgas līdz brīdim, kamēr cilvēks būs sasniedzis vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu.

To paredz otrdien, 22. janvārī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Izdienas pensijas saņēmēja apliecības izsniegšanas kārtība.

Izdienas pensijas saņēmēja apliecības šogad varēs saņemt ne tikai tie izdienas pensijas saņēmēji, kuri pensijā dodas šogad, bet arī tie 4,5 tūkst. cilvēki, kuriem izdienas pensijas saskaņā ar nolikumiem piešķirtas līdz 2011. gadam, kā arī 740 bijušie Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki, kuriem izdienas pensija piešķirta 2011. gadā.

Pēc VSAA aprēķiniem 1 laminētas apliecības izgatavošana maksās 0,08 Ls (ar PVN).

Lai saņemtu apliecību cilvēkam VSAA nodaļā būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz fotogrāfija (3×4 cm). Apliecību izsniegs tajā pašā dienā, kad iesniegta fotogrāfija. Pēc cilvēka lūguma piecu darba dienu laikā apliecību var arī nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē.

Ja apliecība būs nozaudēta, kļuvusi lietošanai nederīga, prettiesiski atņemta, mainījušies personas dati vai izskats, izdienas pensiju saņēmēji apliecību varēs saņemt atkārtoti. Lai to izdarītu, cilvēkam vai tā pārstāvim VSAA nodaļā būs jāiesniedz iesniegums ar lūgumu izsniegt apliecību un jānorāda iemesls atkārtotas apliecības izsniegšanai. Par apliecības saņemšanu tās saņēmējam būs jāparakstās izdienas pensiju saņēmēju apliecību izsniegšanas žurnālā.

Pēc tam, kad Saeima būs pieņēmusi grozījumus speciālajos izdienu pensiju likumos, paredzot Ministru kabinetam deleģējumu izdienas pensiju apliecību izsniegšanā, apliecības izsniegs arī citiem izdienas pensijas saņēmējiem.

Līdz šim izdienas pensijas saņēmējiem apliecības neizsniedza. To vietā, lai apliecinātu izdienas pensijas saņēmēja statusu, VSAA cilvēkam izsniedza izziņu (A4 formāta lapa). Tomēr šāda izziņa nav ērti lietojama.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.