Par 90 miljoniem latu izveidos 11 modernizētus profesionālās izglītības centrus

Profesionālās izglītības infrastruktūras modernizēšanai un konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas veidošanai Izglītības un zinātnes ministrija nodrošinājusi finansējums 90,7 miljonu latu apmērā, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 84 534 755 lati

Profesionālās izglītības infrastruktūras modernizēšanai un konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas veidošanai Izglītības un zinātnes ministrija nodrošinājusi finansējums 90,7 miljonu latu apmērā, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 84 534 755 lati, bet valsts budžeta līdzfinansējums – 6 173 485 lati..

„Šo uzskatu par savu vienu no nozīmīgākajiem veikumiem,” uzsver izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis, „ERAF līdzekļi, kas iepriekš bija plānoti vairāk nekā 30 profesionālās izglītības iestādēm, lai veiktu nelielus uzlabojumus, ar IZM izlēmīgu rīcību ir koncentrēti, lai izveidotu 11 pilnībā modernizētus profesionālās izglītības centrus visos Latvijas reģionos. Pārliecinot koalīcijas partnerus par šī lēmuma pareizību, aktivitātei tika piesaistīti papildu līdzekļi 43,7 LVL miljonu latu apmērā. Šis ir viens no izšķirīgiem soļiem Latvijas profesionālās izglītības kvalitātes un prestiža celšanā”.

Atbilstoši «Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015.gadam», atbalsts plānots 11 profesionālās izglītības iestādēm: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola –8 522 371 lati; Cēsu Profesionālā vidusskola – 2 302 928 lati; Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola – 6 686 155 lati; Daugavpils Valsts tehnikums – 7 943  823 lati; Ogres Valsts tehnikums – 8 878  401 lati; Profesionālās izglītības kompetences centrs «Liepājas Valsts tehnikums» – 13  218  296 lati; Profesionālās izglītības kompetences centrs «Rīgas Valsts tehnikums» – 6 723 544 lati; Jelgavas Tehnikums – 10 910 409 lati; Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola – 6 130 199 lati; Valmieras Profesionālā vidusskola – 8 500 000 lati; Ventspils Tehnikums –10 892 114 lati.

Būtisks nosacījums, lai profesionālā izglītības iestāde saņemtu plānoto finasējumu, ir aktualizēta un ar IZM saskaņota skolas investīciju un attīstības stratēģija, kurā ietverta informācija par plānotajām investīcijām un profesionālās izglītības programmu piedāvājuma attīstību. Otrās atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir noteikts 2013. gada 29. novembris.

Ņemot vērā šīs aktivitātes pirmajā atlases kārtā apzinātos profesionālo skolu riskus būvdarbu iepirkumos un to uzraudzībā, projektu konkursa 2. kārtu nolemts organizēt ierobežotas atlases veidā, dodot iespēju projektu iesniegumu iesniegt tikai tad, kad

izstrādāts un būvvaldē saskaņots tehniskais projekts profesionālās izglītības iestādes visu prioritāro izglītības programmu infrastruktūras pilnīgai sakārtošanai un veikts attiecīgs būvdarbu iepirkums. Notiekumi paredz, ka projekta iesniegumam pielikumā profesionālajai skolai būs jāpievieno sertificēta būvinženiera vai būvuzrauga atzinums par projekta ietvaros plānoto būvdarbu pabeigšanu un ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā līdz projekta beigu datumam – 2015. gada 31. augustam, norādot pēdējo pieļaujamo būvdarbu uzsākšanas termiņu, lai iekļautos projekta īstenošanas periodā. Tas nosaka, ka tiks iesniegti un apstiprināti tikai tādi projektu iesniegumi, kuru ietvaros plānotie būvdarbi ir realizējami līdz 2015. gada 31. augustam.

Turklāt skolai līdz projekta iesniegšanai ir jāsagatavo pamatots iepērkamā aprīkojuma saraksts un jāveic aprīkojuma iegādes izmaksu aprēķins.

Lai 2. atlases kārtā apstiprinātajos projektos nepieļautu neattiecināmo izmaksu risku,

Valsts izglītības attīstības aģentūrai noteikts pienākums nodrošināt pastiprinātu projektu uzraudzību un īstenot risku vadību.

IZM izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts «Noteikumi par darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes «Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai» otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu» šodien, 2013. gada 22. janvārī, apstiprināts valdībā

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.