apollo.lv

Iedzīvotāji negatīvi vērtē ceļu stāvokli Latvijā

Absolūtais vairākums (93%) Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem ceļu stāvokli Latvijā vērtē negatīvi (58% – ļoti negatīvi; 35% – drīzāk negatīvi). 5% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ceļu stāvokli Latvijā vērtē pozitīvi (1% – ļoti pozitīvi; 4% – drīzāk pozitīvi).

Absolūtais vairākums (93%) Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem ceļu stāvokli Latvijā vērtē negatīvi (58% – ļoti negatīvi; 35% – drīzāk negatīvi). 5% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ceļu stāvokli Latvijā vērtē pozitīvi (1% – ļoti pozitīvi; 4% – drīzāk pozitīvi). 2% aptaujāto nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Salīdzinot šos rezultātus ar 2012. gada aprīlī veikto pētījumu, kura ietvaros arī tika pētīts iedzīvotāju vērtējums par ceļu stāvokli Latvijā, iespējams secināt, ka iedzīvotāju viedoklis par ceļu stāvokli nav mainījies un ceļu stāvoklis Latvijā vēl arvien tiek vērtēts negatīvi.

Visbiežāk (38%) Latvijas ekonomiski aktīvie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 55 gadiem norādījuši, ka galvenā atbildība par pašreizējo ceļu stāvokli Latvijā būtu jāuzņemas valdībai. Piektā daļa Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju par galvenajiem atbildīgajiem pašreizējā ceļu stāvoklī uzskata Satiksmes ministriju (22%) un VAS «Latvijas Valsts ceļi» (22%).

Kopumā 9% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju uzskata, ka galvenā atbildība par pašreizējo ceļu stāvokli Latvijā būtu jāuzņemas ceļu būves uzņēmumiem, savukārt 2% norādījuši, ka šajā jautājumā galvenā atbildība jāuzņemas atsevišķiem ministriem.

3% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju norādījuši, ka atbildība par pašreizējo ceļu stāvokli Latvijā, jāuzņemas visām iepriekšminētajām personām un organizācijām kopā. Savukārt 1% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju minējuši citas personas vai organizācijas, kurām būtu jāuzņemas atbildība par pašreizējo ceļu stāvokli Latvijā. 3% aptaujāto nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Salīdzinot šos rezultātus ar 2012. gada aprīlī veikto pētījumu, var secināt, ka iedzīvotāju viedoklis šajā jautājumā nav mainījies, un tāpat kā iepriekš visbiežāk iedzīvotāji uzskata, ka galvenā atbildība par pašreizējo ceļu stāvokli ir jāuzņemas valdībai.

Par aptauju

Aptauju pētījumu aģentūra TNS veica sadarbībā ar telekompāniju LNT, raidījumu 900 sekundes, laikā no 5. līdz 7. februārim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 750 ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.