Engurnieks Andris Ābele saņem mecenāta Edvīna Samuļa stipendiju par izcilību

Aprīļa sākums ar negaidītu un priecīgu ziņu pārsteidza 19 studentus no dažādām Latvijas augstskolām – viņiem tika piešķirta ziedotāja Edvīna Samuļa stipendija par izcilību.

Aprīļa sākums ar negaidītu un priecīgu ziņu pārsteidza 19 studentus no dažādām Latvijas augstskolām – viņiem tika piešķirta ziedotāja Edvīna Samuļa stipendija par izcilību. Stipendiātu vidū ir seši Banku augstskolas izcilnieki – studiju programmas «Finanses» 4. kursa studentes Laura Polovjanova, Sanita Gorbačova un 3. kursa studentes Marija Šapovalova un Nataļja Sudorgina, kā arī divi studiju programmas «Uzņēmējdarbības vadīšana» 4. kursa studenti – Andris Ābele (Engures vidusskolas absolvents) un Lauris Zvanītājs.

Svinīgā stipendiju pasniegšana notika mākslas muzejā «Rīgas birža». Jauniešiem tika dāvināta ekskursija, kuras laikā bija iespēja apskatīt arī īpašu eksponātu – Zviedrijas vēstnieka Latvijā Matsa Stafansona dāvināto trauku komplektu no izgudrotāja Nobela pusdienu servīzes. Izcilnieki dāvanā saņēma arī akadēmisko rakstu četru sējumu izdevumu «Latvieši un Latvija». Vienreizējās stipendijas apmērs ir no 200 līdz 400 eiro.

„Tā bija īsta svētku diena visai mūsu ģimenei – mani vecāki bija ļoti lepni, uzzinot šo priecīgo ziņu. Man tas ir milzīgs prieks un pagodinājums – būt ekselences grupā, kopā ar labākajiem studentiem no visas Latvijas,” saka viens no stipendiātiem, Banku augstskolas studiju programmas «Uzņēmējdarbības vadīšana» 4. kursa students Andris Ābele. Viņš augstu novērtē augstskolas spēju virzīt savus labākos studentus un saka lielu paldies mecenātam Edvīnam Samulim, kurš jau daudzu gadu garumā iedvesmo jauniešus darīt labāk, vairāk un tikties uz izcilību.

Stipendijai tiek virzīti studenti, kuru vidējā atzīme ir virs «9», un varētu šķist, ka šādu sekmju līmeni noturēt ir ļoti grūti. Andris smej, ka patiesībā tas neprasa pārāk daudz – ja esi izvirzījis mērķi augstskolas sniegtās iespējas izmantot pilnībā, tev vienkārši viss izdodas. Arī aktīva ārpusstudiju dzīve pieder pie izcilības veidošanas, jo personība veidojas ikvienā dzīves situācijā un komunikācijā ar citiem cilvēkiem.

Banku augstskolas studiju programmas «Finanses» 4. kursa studente Laura Polovjanova, uzrunājot svinīgā stipendiju pasniegšanas pasākuma dalībniekus, teica lielu paldies Samuļa kungam, kura atbalsts un uzmanība jauniešiem ir patiess iedvesmas avots. „Es jūtos ļoti īpaša, redzot, ka manām sekmēm seko līdzi un par sasniegumiem priecājas ne tikai mani vecāki, bet arī citi cilvēki – it kā klusi un nemanāmi, bet tas dod spēku, enerģiju un apziņu, ka mans darbs tiek novērtēts”. Arī Laura teic, ka viņas pašmērķis nekad nav bijis būt izcilniecei. „Es vienkārši cenšos visu izdarīt pēc labākās sirdsapziņas un esmu gandarīta, ka izdodas,” saka jauniete.

Īpašās stipendijas – par izcilību – ziedotājs, ekonomikas doktors, uzņēmējs Edvīns Samulis kopš 2007. gada piešķir sadarbībā ar Vītolu fondu. Nodibinājuma «Vītolu fonds» valdes priekšsēdētāja Vita Diķe uzsvēra, ka cilvēku par izcilu padara ne tikai iedzimtās prāta spējas, bet galvenokārt paša uzņēmība un vēlme nepārtraukti augt un mācīties, un sniegt savu ieguldījumu savas zemes attīstībā. Bet īpaša pateicība pienākas tiem, kas prot šādus jauniešus ieraudzīt, iedrošināt un palīdz viņiem apzināties, ka viss ir iespējams, ja ir uzņēmība un skaidra mērķa apziņa.

Kopš 2007. gada Edvīna Samuļa stipendijas par izcilību saņēmuši 205 studenti, stipendijām kopā ziedots vairāk kā EUR 120 000. Ar Banku augstskolu Samuļa kungu saista īpaša saikne – viņš ir Banku augstskolas goda profesors, ir Banku augstskolas un vairāku citu augstskolu valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs. Samuļa kungs jau daudzus gadus atbalsta Banku augstskolas studentus, piešķirot stipendijas, ir ieguldījis līdzekļus arī augstskolas apkārtnes labiekārtošanā. Banku augstskola ir lepna un gandarīta par E. Samuļa atbalstu augstskolai un tās studentiem, kas ir patiess apliecinājums Latvijas uzņēmēju izpratnei par kvalitatīvas augstākās izglītības nozīmi studējošo jauniešu un visas Latvijas nākotnei.

Komentāri

  1. Wow. Un kā tad ar Austru Smilgaini? Bildē pati pirmā meitene no kreisās puses! Irlavniece – izcilniece. Viens no visgudrākajiem cilvēkiem, ko pazīstu, bet pat nepiemin šajā rakstā..

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.