Citādā konferencē tiekas 128 dalībnieki no visas Latvijas

Uz citādu konferenci «Jaunatnes darba realitāte un perspektīva Latvijā», 1. decembrī, Rīgas Jauniešu centrā «Kaņieris» bija ieradušies 128 jaunieši, jauniešu organizāciju pārstāvji, jaunatnes darbinieki, pedagogi, pašvaldību amatpersonas un uzņēmēji no visas Latvijas, lai diskutētu par jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu interešu ievērošanu pašvaldībās, finanšu piesaisti jauniešu iniciatīvu īstenošanai.

Uz citādu konferenci «Jaunatnes darba realitāte un perspektīva Latvijā» 1.decembrī Rīgas Jauniešu centrā «Kaņieris» bija ieradušies 128 jaunieši, jauniešu organizāciju pārstāvji, jaunatnes darbinieki, pedagogi, pašvaldību amatpersonas un uzņēmēji no visas Latvijas, lai diskutētu par jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu interešu ievērošanu pašvaldībās, finanšu piesaisti jauniešu iniciatīvu īstenošanai, t.sk. jauniešu nodarbinātības jautājumiem un iepazītos ar biedrības «Jaunatnes līderu koalīcija» (JLK) īstenotā projekta «Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos», kas 2012. gadā tika īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu visā Latvijā, sasniegtajiem rezultātiem.

Atklājot citādu konferenci, JLK vadītāja Inese Šubēvica klātesošos iepazīstināja ar projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem un projekta dalībnieku ieguvumiem, atzīstot, ka dalībnieku īstenotās aktivitātes jaunatnes interešu aizstāvībā visos Latvijas reģionos šī gada laikā ir vērtīgs atspēriena punkts turpmākajam darbam jaunatnes politikas attīstībā. Jaunatnes politikas institūta pārstāvis, jaunatnes politikas eksperts Andris Grafs, norādot uz trim jaunatnes politikas dimensijām – 1) koordinācija un darba ar jaunatni attīstība; 2) līdzdalība un brīvā laika lietderīga izmantošana; 3) sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā, uzsvēra pašvaldību lomu darbā ar jaunatni, kas ir iekļauta Jaunatnes likumā: „Jaunatnes likums nosaka, ka pašvaldībās no 2011.gada jābūt jaunatnes politikas stratēģijām. 18 pašvaldībās tādas ir, 50 ir procesā, kas notiek pārējās pašvaldībās? Būtisks ir stratēģiju saturs un tā sasaiste ar novada attīstības programmu.”

Konferencē ar saviem pieredzes stāstiem par jaunatnes darbu, nevalstisko organizāciju lomu jauniešu interešu aizstāvībā, nepieciešamajiem resursiem un to piesaisti darbam ar jaunatni, atbalsta instrumentiem jaunatnes darba attīstībai pašvaldībā un pašvaldības atbalstu jauniešu iniciatīvām, dalījās projekta dalībnieki no Daugavpils, Vecumnieku, Amatas un Jūrmalas novadiem. Projekta dalībnieku īstenotās aktivitātes tiks apkopotas jaunatnes interešu aizstāvības stāstu e-grāmatā, kas būs publiski pieejama ikvienam interesentam. Konferences pieaicinātie viesi no Gulbenes novada domes, Sabiedrības integrācijas fonda un biedrības «RED – Radošo Efektu Darbnīcas» klātesošos informēja par brīvprātīgo darbu kā jauniešu līdzdalības veicinātāju pašvaldībā, Norvēģijas un Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instrumenta programmas «NVO fonds» sniegtajām iespējām un finansēšanas un informācijas avotiem jauniešu iniciatīvām Latvijā un ārpus tās.

Plašu klātesošo domapmaiņu izraisīja paneļdiskusija par pašvaldības lomu jauniešu nodarbinātības veicināšanā, ietverot brīvprātīgā darba, prakses iespēju un algota darba dažādos aspektus. Paneļdiskusijā piedalījās pašvaldības, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju pārstāvji un jaunieši.

Atzīmējot Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei, citādas konferences dalībnieki sarūpēja ap 25 kg saldumus, kuri kopā ar sveicieniem Ziemassvētku laikā tiks nogādāti Tukuma invalīdu dienas centram «Saime», kura paspārnē darbojas Tukuma pilsētas bērnu invalīdu dienas centrs «Saimīte».

Organizatori pateicas visiem konferences dalībniekiem, ekspertiem, nozaru pārstāvjiem un brīvprātīgajiem jauniešiem par atbalstu un līdzdalību konferences organizēšanā un norisē.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.