Brīvdabas muzejā Muzeju naktī «Dzīvos zaļi»

Šo sestdien, 18. maijā, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs no 19:00 līdz 23:00 aicina apmeklēt starptautiskās akcijas Eiropas Muzeju nakts pasākumus gan Rīgā, Juglas ezera krastā, gan lauku ekspozīcijā – muzejā «Vēveri» Vecpiebalgas novadā.

Šo sestdien, 18. maijā, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs no 19:00 līdz 23:00 aicina apmeklēt starptautiskās akcijas Eiropas Muzeju nakts pasākumus gan Rīgā, Juglas ezera krastā, gan lauku ekspozīcijā – muzejā «Vēveri» Vecpiebalgas novadā.

Starptautiskajā Muzeju dienā, 18.  maijā no 10:00 līdz 17:00 Brīvdabas muzejs piedāvā muzeja teritorijas un ēku apskati bez maksas. Visu dienu lielus un mazus apmeklētājus gaidīs muzeja amatnieki – seno spēļu meistars Aldonis Baldiņš Kurzemes sētā, keramiķis Leontīns Cīrulis Vidzemes podnieka darbnīcā un citi.

Savukārt no 19:00 līdz 23:00 Muzeju nakts aktivitātes ar devīzi «Dzīvosim zaļi!» notiks tikai Kurzemes zvejniekciema teritorijā. Juglas ezera krastā, «Mauru» mājas pagalmā, apmeklētājus gaidīs un uzstāsies: 19:00 Ķekavas Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis, 20:00 Garkalnes pagasta vokālais ansamblis «Strauts», bet 21:00 Koklētāju ansamblis «Teiksma». «Lurķu» māju šķūnī visu vakaru tiks demonstrēti videomateriāli no Brīvdabas muzeja etnogrāfisko filmu arhīva, savukārt, «Lurķu» mājā būs ekspress iztāde «Neparastie koka izstrādājumi». Kokamatnieks Ivara Kalniņa aicinās uz savu darbnīcu Kurzemes zvejniekciema pļavā pie Nameļa, kur apmeklētājiem stāstīs “Par koka nozīmi un izmantošanu latviešu lauku sētā”. Kurzemes zvejniekciema pļavā no 19:00 līdz 23:00 būs iespēja nobaudīt zaļo zupu un zaļo tēju, kā arī zaļo vīnu un zaļo maizi.

Brīvdabas muzejs starptautiskajā akcijā Eiropas Muzeju nakts piedalās jau ceturto reizi. 2012. gadā Muzeju nakts pasākumu Brīvdabas muzejā apmeklēja 2 357 cilvēki.

Muzejā «Vēveri» 18. maijā no 19:00 līdz 23:00 Muzeju nakts noritēs ar devīzi «Kas kaitēja man dzīvot diža meža maliņā…» Par muzikālo noformējumu un tradīciju demonstrējumu gādās folkloras kopa «Ore». Pasākuma laikā apmeklētājiem būs iespēja līdzdarboties kokgrebšanā, koku sugu atpazīšanā, skalu griešanā, slotu siešanā, svilpīšu gatavošanā un putnu balsu noteikšanā.

Lai saglabātu vēsturiski veidojušos kultūrainavu ar senatnīgām sētām, ēkām, ceļiem, koku stādījumiem, kā arī eksponētu ēkas – Piebalgas zemnieku darba un dzīves pieminekļus – in situ, vidē un vietā, kur tie radušies, 20. gadsimta 80. gados Vēveros  iekārtota Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija. Ekspozīcijā aplūkojami audēju darba rīki no spoļu rāmja līdz stellēm, dažādi audumi, ratiņdreimaņa un zemkopja darbarīki, mūsdienu cilvēkam neierasti mājsaimniecības priekšmeti un lietas.

Muzeju nakts pasākuma laikā – ieeja muzejā bez maksas. Brīvdabas muzejs apmeklētājus gaidīs pa Galvenajiem un Ezera vārtiem. Bezmaksas autostāvvieta pieejama pie Rietumu vārtiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.