Bērni ar vardarbību lielākoties saskaras izglītības iestādēs

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir apkopojusi aizvadītā gada darba rezultātus. “Fiziskā un emocionālā vardarbība pret bērniem diemžēl joprojām ir ļoti izplatīta parādība mūsu sabiedrībā. Un tā notiek nevis slēpjoties, bet visu mūsu acu priekšā – lielākoties skolās un citās vispārējās izglītības iestādēs”, uzsver VBTAI priekšniece Marianna Dreja.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir apkopojusi aizvadītā gada darba rezultātus. “Fiziskā un emocionālā vardarbība pret bērniem diemžēl joprojām ir ļoti izplatīta parādība mūsu sabiedrībā. Un tā notiek nevis slēpjoties, bet visu mūsu acu priekšā – lielākoties skolās un citās vispārējās izglītības iestādēs”, uzsver VBTAI priekšniece Marianna Dreja.

 

Vienlaikus pozitīvi vērtējama arvien lielākā sabiedrības iesaistīšanās šādu gadījumu risināšanā un novēršanā. “Cilvēki vairs nav gatavi sadzīvot ar vardarbību pret bērniem – šos pārkāpumus vairs neatzīst par maznozīmīgiem, bet par tiem ziņo un gaida pozitīvu risinājumu”. VBTAI ieguldītais darbs, sniedzot metodisko palīdzību un izglītojot speciālistus un plašāku sabiedrību, pakāpeniski dod rezultātus, veidojot zinošāku un vardarbību nepieņemošu cilvēku kopumu.

 

Uzlabojot bērnu ārpusģimenes aprūpes sistēmu un pakāpeniski atsakoties no bērnu aprūpes institūcijās, VBTAI aicina šajā procesā prioritāri domāt par bērnu interesēm un drošību. “Bāriņtiesām pašlaik ir jāpieņem ārkārtīgi svarīgi un atbildīgi lēmumi, domājot par bērnu tālāko likteni pēc dzīves bērnu namā. Kā jau ikvienā pārmaiņu laikā, mums ir jāvelta lielas pūles, lai gūtu pārliecību, ka bērns patiešām ir ieguvis labāku nākotni”, norāda M. Dreja.

 

Vairāk ar rezultātiem iespējams iepazīties ŠEIT=>http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=5418&page=.

 

Komentāri

  1. pie kam bieži vien emocionālā vardarbība nāk no pašiem pedagogiem , mazajās klasēs ļoti izplatīta problēma, aurot uz bērniem jau nav māksla – māksla ir prast iemācīt un priecāties par savu profesiju , kuru pats esi izvēlējies

  2. Vai uz tiem, kuriem bērni tagad iet skolā neviens pedagogs nav sabļāvis tajos laikos, kad paši gāja skolā? 20 – 30 gadus atpakaļ tāpat bija “jāsaņem” par trokšņošanu stundas laikā un / vai citām sarīkotajām nekārtībām skolā… Tikai atšķirība tajā, ka bērni “baidījās” no skolotāja tajos tālajos laikos. Respektēja, cienīja kaut vai par to, ka vecāks cilvēks. Un skolotājs.

    Bet ja par vardarbību starp bērniem pašiem – patiesība, kas veca kā pasaule – bērni ir nežēlīgākā un ļaunākā suga starp visiem cilvēkveidīgajiem. pārsvarā gan neapzināti..

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.