ANO izskatījusi Latvijas ziņojumu par Spīdzināšanas izskaušanu

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Spīdzināšanas izskaušanas komiteja izskatījusi Latvijas kārtējo ziņojumu par Spīdzināšanas izskaušanas konvencijas izpildi.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Spīdzināšanas izskaušanas komiteja izskatījusi Latvijas kārtējo ziņojumu par Spīdzināšanas izskaušanas konvencijas izpildi.

Ziņojuma aizstāvēšanas laikā īpašu interesi komiteja izrādījusi par Latvijas sasniegumiem tādās jomās kā brīvības atņemšanas iestāžu organizatoriskā reforma, it īpaši uzturēšanās apstākļu uzlabošana, ieslodzīto izglītība un resocializācija, brīvības atņemšanas vietu monitorings, informēja Ārlietu ministrijā.

Tāpat komitejas dalībniekus interesējušas aktualitātes Latvijas kriminālprocesuālajā reformā, sūdzību izskatīšana par brīvības atņemšanas vietu administrācijas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku rīcību, kā arī tiesas kontrole jautājumos par personu piespiedu hospitalizāciju psihiatriskās palīdzības sniegšanai.

ANO vērtējusi arī cilvēktirdzniecības apkarošanas organizatoriskos un tiesiskos mehānismus, tiesisko regulējumu attiecībā uz patvēruma sniegšanu, jautājumus saistībā ar vardarbību ģimenē, kā arī par kompensācijas un rehabilitācijas mehānismiem personām, kuras cietušas no vardarbības.

Komiteja ļoti atzinīgi novērtējusi Latvijas panākumus, jo īpaši tiesību normu pilnveidošanā un uzturēšanās apstākļu brīvības atņemšanas vietās uzlabošanā. Komiteja arī norādīja uz Latvijas pieredzi un piemēru, veidojot un nostiprinot dialogu ar komiteju, kā vienu no labākajiem piemēriem citām Konvencijas dalībvalstīm.

Ziņojums attiecas uz laika posmu no 2003.gada 1.novembra līdz 2005.gada 20.aprīlim. Tas tika apstiprināts Ministru kabinetā 2005.gada 26.jūlijā un iesniegts ANO 2005.gada 16.augustā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.