IUB pieņem lēmumu par iepirkumiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem reģionos

Iepirkumu uzraudzības birojs , izskatot astoņu pārvadātāju iesniegumus par VSIA “Autotransporta direkcija” rīkoto atklāto konkursu “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”, 2020.gada 15.septembrī ir pieņēmis lēmumu, atzīstot par pamatotiem vairākus iebildumus par pasūtītāja piedāvājumu vērtēšanas procesā pieļautajiem pārkāpumiem, kā rezultātā aizliedza slēgt iepirkuma līgumus septiņās konkursa lotēs un vienā konkursa lotē atcēla lēmumu par konkursa izbeigšanu bez rezultātiem, uzdodot šajās lotēs veikt atkārtotu piedāvājumu vērtēšanu, savukārt trijās konkursa lotēs atstāja spēkā pasūtītāja pieņemto lēmumu par konkursa izbeigšanu bez rezultātiem.

Jāatgādina, ka arī SIA «Tukuma auto» apstrīdēja konkursa 5. un 14. lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka tā piedāvājums konkursa 5. lotē nepamatoti ir atzīts par neatbilstošu un noraidīts, savukārt pasūtītāja lēmums 14. lotē ir nepamatots, jo nav veikta nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude un pasūtītājs nav sniedzis objektīvu pamatojumu konkrētā piedāvājuma izvēlei.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.