Izsludināts ārkārtas stāvoklis/Papildināts ar valdības rīkojumu/

Valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis. Līdz 14. aprīlim visas izglītības iestādes ir slēgtas, kā arī tiek slēgti pulciņi, treniņi un citas šādas veida aktivitātes. Bērnudārzi būs atvērti un tos var apmeklēt, ja var uzrādīt, ka ne bērns, ne vecāks nav izceļojis. Ir aizliegti jebkādi masu pasākumi, kur plānots, ka pulcēsies vairāk nekā 200 cilvēku . Iedzīvotājus aicina nedoties ārpus valsts, kā arī ievērot īpašu piesardzību, to skaitā, ja iespējams, strādāt no mājām.

Veselības ministre Ilze Viņķele preses konferencē pēc ārkārtas valdības sēdes:

”Veselības sistēmas pielāgojas pietiekami strauji augošajai nepieciešamībai testēt vairāk cilvēku, lai pārliecinātos, vai tie ir inficēti ar korona vīrusu. No rītdienas [13. marta] tiks palielinātas iespējas nodot analīzes. Proti, [analīžu nodošana] Latvijas infektoloģijas centrā tiks organizēti īpaši aprīkotā vietā, kas nošķirta no citu pacientu plūsmas. Cilvēkiem būs īpaša iespēja pieteikties, atbraucot ar savu personīgo transportu. (Uzsveru – ar savu personisko transportu!), nodot analīzes, atstāt savu kontaktinformāciju un mājās, paškarantīnā sagaidīt rezultātus. Pēc mūsu aplēsēm, tas ļaus ātrāk un efektīvāk, vismaz Rīgā un Rīgas rajonā, Pierīgā, nodrošināt vairāk cilvēkiem iespējas nodot analīzes, jo šobrīd NMPD brigādes izbrauc uz mājām.

Šobrīd notiek arī pārrunas ar privātajām laboratorijām, kurās arī varētu nodot analīzes.

Valdība ar rīkojumu lēma:

  1. Ārkārtējās situācijas laikā:

4.1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;

4.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;

4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);

4.5. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem;

4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.7. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.8. nodrošināt, lai darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 477 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”), netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;

4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un ieslodzījuma vietām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai; 4.10. var tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam;

4.11. aicināt fiziskas personas atturēties no ārvalstu braucieniem;

4.12. personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tai skaitā: 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru; nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi); jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām; novērot savu veselības stāvokli; nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizītēs u. c.); uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu; pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām iespējām: piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju; pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm; lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku; ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu;

4.13 atļaut Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un stacionārās ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, kā arī Slimību profilakses un kontroles centrā strādājošiem epidemiologiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Veselības ministrijai virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildu finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem».

  1. Pasākumus finansēt no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam”, kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets. 6. Noteikt, ka likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir attiecīgās nozaru ministrijas, kuras apkopo un iesniedz Finanšu ministrijā personu prasījumus pret valsti par nodarīto kaitējumu. 7. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.”

 

Demokrātiskā valstī šādu vīrusu var apturēt tikai un vienīgi ar sabiedrības līdzdalību! Neviena no valstīm nespēs šo vīrusu apturēt, ja cilvēki neapzinās savu nozīmīgumu šajā procesā!

Līdz ar to liek pārskatīt dzīves rutīnu:

! mazgāt rokas, un ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē.

! Nesveicināties sarokojoties!

! Ievērojiet distanci veikalos!

! Neiepirkties laikos, kad ir daudz cilvēku.

! Neizmantot veikalus, kā atpūtas vietu ar ģimenēm. Iepērkam to, kas nepieciešams, un dodamies mājās. Ir pierādīts,  ka šīs ir vislabākās rekomendācijas un nemaksā neko! Tikai – piedomāšanu!”

Komentāri

  1. Nu nevajag jau tik rupji, ne jau viņa vienīgā, kas mums te pārradusies no slēpošanas prieku baudīšanas un it kā tā kā sasirgusi. Tukuma slimnīcā nav vērsusies, gan jau jūtas gana labi, lai varētu gulēt mājās. 14 dienas! Galvenais, lai neturpina vazāties!

  2. Vēl tik valdībai vajadzēja aizklapēt visus bērnudārzus ciet, tad gan viņi redzētu DARBINIEKU trūkuma KRĪZI, vot tad TAS būtu kaut kas….Nebūtu jau kas strādā!!!

  3. Trāpīts 10, Ivo!man arī tas baid, 1 klases audzēkni mājās tu vari atstāt vienu, bet ko darīt ar 2 dadīgu, 3 gadīgu un 1.5 gadīgu…? Ārprāts

  4. Vispār jau ir rakstīts kad slēdz visas mācību iestādes, bet takā vecākiem nav kur atstāt tos bērnus tad tikai ar rakstisku atļauju varēs doties uz dārziņu bērni,bet tā ir galējā darbība ja tiešām nav kur atstāt. Un tur neko nevar izdarīt, tā jau ir globāla problēma ne tikai valstiska.

  5. Tā kā vīruss izplatās no slims organisma plaušām gaisā, telpas gaiss pastāvīgu jāattīra no vīrusiem vēdinot un lietojot UV dezinficējošās lampas. Lielveikalu telpas jo sevišķi. Varētu pat ierīkot pie ieejas UV dezinficējošās kabīnes ar lampām no augšas, lai nebojātu redzi un izliekot norādi zināmu laiku pastāvēt, bet neskatīties uz augšu.

  6. Tā kā vīruss izplatās no slims organisma plaušām gaisā, telpas gaiss pastāvīgu jāattīra no vīrusiem vēdinot un lietojot UV dezinficējošās lampas. Lielveikalu telpas jo sevišķi. Varētu pat ierīkot pie ieejas UV dezinficējošās kabīnes ar lampām no augšas, lai nebojātu redzi un izliekot norādi zināmu laiku pastāvēt, bet neskatīties uz augšu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *