Sildīsimies paši un sildīsim ekonomiku

Pamazām, tuvojoties kārtējai ziemai, aktualizējas jautājums par siltuma nodrošināšanu mūsu mājās un uzņēmumos. Vēl jo nozīmīgāks šis jautājums kļūst labējo partiju steidzinātā akcīzes nodokļa ieviešanas un dabas gāzes iepirkuma cenu pieauguma kontekstā. Būtiski pieaugot dabas gāzes pašizmaksai siltuma ražošanas uzņēmumos, ievērojami krīt gan mūsu – iedzīvotāju – pirktspēja, gan Latvijā ražoto preču konkurētspēja starptautiskajā tirgū to pārmēru augstās pašizmaksas dēļ. Kā sildīsimies?

Uzskatāms labējās valdības politikas ačgārnums un ekonomikas procesu neizpratne bija vērojama vēlmē jau šogad piemērot akcīzes nodokli dabasgāzei Latvijas patērētājiem, lai gan Eiropas Savienības reglamentējošie dokumenti to prasa ieviest tikai līdz 2014. gadam. Autoritatīvi eksperti atgādina vienkāršu ekonomikas patiesību – visus maksājumus veic pēc iespējas vēlāk. Turklāt nodokļu pieaugums pieļaujams vienīgi apstākļos, kad jāmazina patērētāju pirktspēja un patēriņš, nepieļaujot ekonomikas pārkaršanu. Pilnīgi aplama šāda politika ir pašreizējos apstākļos, kad politiķiem ir jārūpējas par iedzīvotāju pirktspējas palielināšanu un ekonomikas ‘sildīšanu’, lai pārvarētu krīzi. Šobrīd dabas gāzes akcīzes nodokļa ieviešana viennozīmīgi atliekama ne vien līdz 2011. gada 30. jūnijam, bet gan – saistošajos normatīvos minētajam pēdējam brīdim.

Vēl sāpīgākas mūsu valsts ekonomikai ir prognozes par dabasgāzes tarifu paaugstināšanos jau šogad līdz pat 30%, salīdzinot ar pašreizējo cenu. Ņemot vērā faktu, ka jau pašlaik Baltijas valstīm dabas gāze tiek tirgota vidēji par 24% dārgāk nekā citām Eiropas valstīm, tas būtiski gremdē Latvijas ražojumu konkurētspēju, samazinot esošo darbavietu ‘izdzīvošanas’ un jaunu radīšanas iespējas. Tas ir sevišķi traģiski, zinot, ka jau pašlaik Latvijā vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku ik dienas cieš badu un 200 tūkstoši ir bez darba. Lai rastu saprātīgu risinājumu un neļautu piepildīties drūmajām prognozēm, iespējami vairāki politiskie darbības virzieni.

Pirmkārt, Latvijai jāpievienojas visu Eiropas sociāldemokrātu prasībai kopīgi risināt dabasgāzes iepirkuma sarunas ar trešo valstu piegādātājiem, panākot vienādu cenu un piegādes nosacījumus visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas, pateicoties lielajam patēriņam, varēs pretendēt uz nozīmīgām atlaidēm.

Otrkārt, intensīvi jāstrādā ar alternatīviem dabas gāzes piegādes projektiem. Panākot Saeimas vairākuma atbalstu, tuvāko piecu gadu laikā Latvija var kopā ar Lietuvu pieslēgties pie jaunceļamā Polijas sašķidrinātās gāzes jūras termināļa, nodrošinot alternatīvas kurināmā resursa piegādes.

Treškārt, ņemot vērā, ka mūsu zemē nav ne nozīmīgas naftas, ne dabas gāzes atradnes, veicināma alternatīvu energoresursu izmantošana. Valstij atklātu konkursu kārtībā jāgarantē aizdevumi gan tiem uzņēmumiem, kuri vēlas organizēt kūdras brikešu un koka granulu ražošanu, gan tiem siltuma uzņēmumiem, kuri vēlas modernizēties un papildu dabas gāzei siltuma ražošanā izmantot biokurināmo. Šāda valsts politika gan ļautu nopelnīt vietējiem lauksaimniekiem, audzējot ātri augošos kārklus un miežabrāli, gan attīstītu vietējo uzņēmējdarbību un stimulētu jaunu darbavietu radīšanu, gan arī būtiski sekmētu Latvijas enerģētisko neatkarību.

Lai mēs nesastaptos ar līdzšinējo labējo valdību bezatbildīgās politikas skarbajām sekām aci pret aci – virkni bankrotējušu mājsaimniecību, badā esošiem bērniem un bez darba palikušu iedzīvotāju pūļiem pie bankrotējušu uzņēmumu vārtiem – tiekot ievēlēts kopā ar kolēģiem Saeimā, apņemos panākt dabasgāzes nodokļa piemērošanas atlikšanu līdz 2014. gadam; apstiprināt valsts galvojumu tiem biokurināmā pārstrādes un siltuma ražošanas uzņēmumu kredītiem, kas ņemti tehnoloģiju modernizēšanai; izdarīt visu, lai Eiropas Savienības valstis kopīgi sēstos ar vienotu pozīciju pie sarunu galda ar “Gazprom” un izcīnītu visizdevīgāko iepirkuma cenu un piegādes nosacījumus visām Eiropas Savienības valstīm kopā.

Ivars Jakovels
politikas zinātnes maģistrs

politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs”
sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa”
Jelgavas organizācijas priekšsēdētāja vietnieks

http://ivarsjakovels.blogspot.com/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.