Jānis Vītols

Valsts svētku svinības Jaunpils novadā /FOTO/

Jaunpils pilī svētki iesākās ar kora un skatītāju, klausītāju kopīgo lūgšanas «Dievs, svētī Latviju» skaņām. Klātesošos novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere uzrunāja. Dziedāja Jaunpils jauktais koris diriģentes Lāsmas Pommeres vadībā un ansamblis «Pīlādzītis» (vada A. Aleksejenoka).

Lāčplēša dienas Lāpu gājiens Tukumā /FOTO/

Lāčplēša dienas Lāpu gājienā pie Tukuma novada domes 11. novembrī pirms 18.00 teju tūkstotis ļaužu pulcējās. Pārsvarā jaunieši. Ik ielā – Pasta, Meža un Kurzemes, pa kuru lāpneši gāja, tiem pievienojās lieli un mazi, jauni un veci – visi, kas varoņu piemiņu godā.

Zantes pamatskola – vislabākā «Labo darbu nedēļā» /FOTO/

Pagājušajā – Labo darbu nedēļā – visā Latvijā ļaudis, arī skolu bērni daudz labu darbiņu pastrādāja. Organizācijas «Palīdzēsim.lv» labo darbu aicinājumam atsaucās 244 skolas no dažādiem Latvijas reģioniem, kā arī Rīgas un citu lielo pilsētu skolām. Un gala beigās izrādījās – Zantes pamatskolas skolēni, skolotāji bija vislabākie.

Kandavas Radiorūpnīcai – 50 /FOTO/

Pagājušo sestdien, 21. septembrī, bijušās Kandavas radiorūpnīcas darbinieki svinēja uzņēmuma pusgadsimta jubileju. Rūpnīcas vairs nav. Pa daļām privatizēja. Izputināja. Darbinieki vēl daudzi dzīvi, uz strīpas. Rūpnīcā viņu jaunība pagāja. Viņos dzirkstelīte vēl dzīva.

Skolotājs var būt arī tēta vietā

Arī Dzirciema internātpamatskolā atsācies mācību gads. Skolā ap 100 bērnu apgūst galdnieka un pavāra palīga amatu. Strādās un ar laiku kļūs par sava amata meistariem. Andis Jākobsons jau 10 gadu skolā strādā. Puišus galdnieka prasmē ieved. Kokamatnieka darbs allaž bijis, ir un būs pieprasīts.