Agita Puķīte

Stiprs plecs un atbalsts tuberkulozes slimniekam

Jau vairākus gadus Tukuma poliklīnikas tuberkulozes kabinetā darbojas tuberkulozes slimnieku atbalsta grupa. Tajā iesaistījušies gan šobrīd saslimušie, gan tie, kas no šīs saslimšanas veiksmīgi izārstējušies, kā arī viņu ģimenes locekļi. Ftiziatre Margarita Baumane uzskata, ka šādai atbalsta grupai ir ļoti liela nozīme, jo tā palīdz pacientiem pārvarēt sabiedrībā iesīkstējušo uzskatu, ka ar tuberkulozi slimo tikai alkoholiķi, cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas… Patiesībā šī slimība var skart jebkuru un sasniegt jebkurā vietā, un šoks, par to uzzinot, ir ļoti liels.

Tukuma pilskalnā atrasts latviešu «Mūžīgais kalendārs» un…

Vairākus gadus šis it kā vienkāršais priekšmets nogulēja Tukuma muzeja skatlogā kā necila vīriešu bronzas rotas lieta. Nogulēja līdz brīdim, kad to ieraudzīja zinātniece un arhitekte Ināra Heinrihsone (Žurnāls «Zvaigžņotā debess 2008. vasara»). Pamatojoties uz Marģera un Māras Grīnu paustajām atziņām («Latviešu gads, gadskārta un godi») un latviešu tautas Dainu zināšanām, tiek apgalvots, ka šis priekšmets kalpojis kā kalendārs – perfokarte. Šo faktu palīdz atrisināt arī I. Heinrihsones zināšanas arhitektūrā.

Būs konkurss skolēniem par ceļu satiksmes drošību

Ceļu satiksmes drošības direkcija aicina 7. līdz 9. klašu skolēnus piedalīties konkursā «Gribu būt mobils!». Tā mērķis – nostiprināt skolēnu zināšanas par ceļu satiksmes drošību, mudināt vērtēt savu un citu cilvēku rīcību, lai izvairītos no nepareizi pieņemtiem lēmumiem uz ceļa.

Arī tīrībā un kārtībā var atrast mēslus

Lai arī Milzkalnes iedzīvotāji vienmēr lepojušies ar sakoptu apkārtni un arī paši centušies to turēt tīru un kārtīgu, sestdienas talkas laikā atklājās arī nesmukas lietas. Izcērtot krūmus grāvī pie tuvējā meža, talcinieki ieraudzīja visdrīzāk kāda kaimiņa senāka rudens krājumus trīslitru un litra burkās. Tās prāvā skaitā bija samestas grāvī. Turpat blakus nezināmam mērķim izraktā bedrē zem zariem noslēpta prāva kaudze atkritumu. Lieki teikt, ka līdz konteineriem un meža malai gandrīz vienāds attālums ejams.

Brīvdienu zaudējums – nolauzta kļava un izdemolēta autobusu pietura

Dienā, kad ļaudis visā Latvijā tika mudināti sakopt apkārtni un kad arī tukumnieki darīja, ko spēja, lai pilsēta kļūtu tīrāka, daži darīja visu tieši otrādi – plēsuši un lauzuši, cik spēka. Un nedēļas nogales posta darbi ir acīm redzami – izsisti stikli autobusu pieturai Kurzemes ielā, izpostīti rotājumi Elizabetes ielas skvērā, bet pats lielākais zaudējums – nolauzta kļava Pils ielā, iepretim tiesas namam.

Pie mūsu mājas ir tumšs

Pie mājas Meža ielā 2 diennakts tumšajā laikā nedeg neviena spuldze – nav ielu apgaismojuma. Ir tikai nelielas lampiņas pie nama ārdurvīm, bet viss pārējais pagalms ir tumsā, tanī pat laikā turpat brauc mašīnas, staigā cilvēki. Problēma arī tā, ka piebraucamais ceļš ir vienās bedrēs – pagalmā kaklu var nolauzt. Mums solīja ierīkot apgaismes stabus, taču tā arī neko neizdarīja, un tā mēs gaidām gadu gadiem. Tāpēc tagad lūdzam jūsu palīdzību.

Dārdzība piespiež celt cenas

Jau augustā kļuva zināms, ka apsaimniekošanas uzņēmums SIA «Tukuma nami» plānojis celt apsaimniekošanas (īres) cenu. Domes komunālo jautājumu komitejas sēdē trešdien, 10. septembrī, par to diskutēja un uzņēmuma plānoto maksu par pieciem santīmiem samazināja. SIA «Tukuma nami» valdes priekšsēdētājs Uldis Eglītis gan uzskata – maksai jābūt tādai, lai varētu strādāt, nevis tikai sevi uzturēt.

Šodien – Lielās talkas diena!

Tāpat kā 290 citās Latvijas pašvaldībās, arī Tukumā sestdien, 13. septembrī 10.00, sāksies Lielā talka – vērienīgs pilsētu, pagastu, katra pagalma un ielas sakopšanas pasākums, kas veltīts valsts 90. gadadienai.

Kā lai notīra logus?

– Zvanu no Spartaka ielas 9, pirmās kāpņu telpas. Dzīvoju šajā mājā 40 gadus. Mana vēlme būtu panākt, lai kaut kādā veidā tiktu nomazgāti kāpņu telpas logi – tie ir tik netīri, ka vairs cauri nevar redzēt, turklāt – bezdelīgu mēslu pilni. Sakiet, vai tad te ir kāda kūts? Logu iekšpusi jau notīra, bet ārpusi neviens nekad nav tīrījis. Esam runājuši ar sētnieci, bet viņa teica, ka logus nevar atvērt, jo tie ir aiznagloti. Mēs taču arī maksājam par mājas apsaimniekošanu, – vai tiešām par samaksāto naudu nevar tik vien kā naglas izvilkt un logiem rokturus ielikt, lai cilvēciski var nomazgāt? Nemaz nesaku, ka nekādus lielos ieguldījumus apsaimniekotājs mūsu mājā nav veicis, pat gala sienas nav siltinātas.