Ramona, Ritma
Martins Dukurs
Foto: kasjauns.lv

Atbalsta naudas balvu piešķiršanu Latvijas olimpiešiem

Autors: ntz.lv
Twitter
FaceBook
print
2014. gada 5. marts 16:08

Šodien, 5. marta sēdē, Latvijas Nacionālā sporta padome (LNSP) izskatīja un atbalstīja jautājumu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos. Tāpat padome atbalstīja grozījuma veikšanu pašreizējā naudas balvu piešķiršanas kārtībā, rosinot naudas balvu piešķirt par katru no izcilajiem sasniegumiem olimpiskajās spēlēs.

Sporta padome šodien izskatīja un atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto priekšlikumu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos. Naudas balvas kopā 1 516 664 eiro apmērā, ietverot nodokļu samaksai paredzētos līdzekļus, piešķirs sportistiem, viņu treneriem, sporta ārstiem, apkalpojošajam personālam un attiecīgajām sporta federācijām. Augstāko naudas balvu 111 884 eiro apmērā, tai skaitā 26 511 eiro nodokļu samaksai, paredzēts piešķirt sportistam Martinam Dukuram par izcīnīto sudraba medaļu skeletona sacensībās.

Padome izskatīja un atbalstīja arī IZM ierosinājumu veikt grozījumu MK noteikumos, kuri regulē naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtību. Grozījums paredz sportistam par vairākiem izciliem panākumiem individuālajos sporta veidos olimpiskajās spēlēs naudas balvu piešķirt par katru no sasniegumiem. Pašlaik MK noteikumos Nr. 26 «Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru» paredzēts ierobežojums, ka vairāku sasniegumu gadījumā naudas balvu sportistam piešķir tikai par augstāko vai tikai par vienu no sasniegumiem, ja naudas balvas apmērs ir vienāds. Rosinātais grozījums paredz izmaiņas, ka ierobežojums, kurš ieviests Latvijas ekonomiskās krīzes laikā, neattiecas uz individuālajiem sporta veidiem olimpiskajās spēlēs.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete uzsver: „2014. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos pirmo reizi vienu olimpisko spēļu laikā Latvijas sportisti individuālajos sporta veidos izcīnīja vairākus sasniegumus, par kuriem viņiem var tikt piešķirta naudas balva. Ņemot vērā šo situāciju, Izglītības un zinātnes ministrija kā par sporta nozari atbildīgā ministrija rosināja grozīt šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta noteikumus un noteikt, ka par sasniegumiem olimpiskajās spēlēs naudas balvu var piešķirt par katru no sasniegumiem.”

Priekšlikumus par naudas balvu piešķiršanu kontekstā ar MK noteikumu grozījuma projektu virzīs izskatīšanai valdības 11.marta sēdē. Grozījumu apstiprinot, naudas balvas par katru no izcilajiem sasniegumiem Soču olimpiskajās spēles būs iespējams saņemt sportistiem Andrim Šicam, Jurim Šicam, Oskaram Melbārdim un Daumantam Dreiškenam, kā arī viņu treneriem, ārstiem un personālam.

Sēdē notika arī LNSP priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas, ņemot vērā izmaiņas padomes sastāvā. Par priekšsēdētāja vietnieci ievēlēja izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti, kuras kandidatūru vienbalsīgi atbalstīja visi 14 klātesošie balsstiesīgie LNSP locekļi.

Priekšlikums Ministru kabinetam piešķirt naudas balvas par sasniegumiem XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos (Krievija) šādā apmērā:

Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Martinam Dukuram par XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto otro vietu skeletonā – 111 884 euro (tai skaitā 26 511 euro nodokļu samaksai);

Sportista M.Dukura trenerim Dainim Dukuram – 55 718 euro (tai skaitā 13 031 euro nodokļu samaksai);

Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Tomasam Dukuram par XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto ceturto vietu skeletonā – 39 991 euro (tai skaitā 9257euro nodokļu samaksai);

Sportista T.Dukura trenerim Dainim Dukuram – 20 220 euro (tai skaitā 4853 euro nodokļu samaksai);

Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Andrim Šicam par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu kamaniņu divniekā – 50 101 euro (tai skaitā 11 683 euro nodokļu samaksai);

Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Jurim Šicam par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu kamaniņu divniekā – 50 101 euro (tai skaitā 11 683 euro nodokļu samaksai);

Sportistu A.Šica un J.Šica trenerim, tukumniekam Jānim Liepam – 24 826 euro (tai skaitā 5 617 euro nodokļu samaksai);

Sportistu A.Šica un J.Šica trenerim Pēterim Cīmanim – 9 662 euro (tai skaitā 1 978 euro nodokļu samaksai);

Sportistu A.Šica un J.Šica trenerim Sandrim Bērziņam – 9 662 euro (tai skaitā 1 978 euro nodokļu samaksai);

Sportistu A.Šica un J.Šica trenerim Kasparam Dumpim – 2 079 euro (tai skaitā 158 euro nodokļu samaksai);

Sportistu A.Šica un J.Šica fizioterapeitam Agrim Potašam – 2 079 euro (tai skaitā 158 euro nodokļu samaksai);

Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Elīzai Tīrumai par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu kamaniņu komandu stafetē – 50 101 euro (tai skaitā 11 683 euro nodokļu samaksai);

Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Mārtiņam Rubenim par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu kamaniņu komandu stafetē – 50 101 euro (tai skaitā 11 683 euro nodokļu samaksai);

Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Andrim Šicam par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu kamaniņu komandu stafetē – 50 550 euro (tai skaitā 12 132 euro nodokļu samaksai);

Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Jurim Šicam par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu kamaniņu komandu stafetē – 50 550 euro (tai skaitā 12 132 euro nodokļu samaksai);

Sportistu E.Tīrumas, M.Rubeņa, A.Šica un J.Šica trenerim Jānim Liepam – 25 272 euro (tai skaitā 6 066 euro nodokļu samaksai);

Sportistu E.Tīrumas, M.Rubeņa, A.Šica un J.Šica trenerim Pēterim Cīmanim – 22 243 euro (tai skaitā 5 339euro nodokļu samaksai);

Sportistu E.Tīrumas, M.Rubeņa, A.Šica un J.Šica trenerim Sandrim Bērziņam – 22 243 euro (tai skaitā 5 339euro nodokļu samaksai);

Sportistu E.Tīrumas, M.Rubeņa, A.Šica un J.Šica trenerim Kasparam Dumpim – 15 165 euro (tai skaitā 3 640 euro nodokļu samaksai);

Sportistu E.Tīrumas, M.Rubeņa, A.Šica un J.Šica apkalpojošai personai Mihailam Arhipovam – 4606 euro (tai skaitā764 euro nodokļu samaksai);

Sportistu E.Tīrumas, M.Rubeņa, A.Šica un J.Šica ārstei Zanei Krūzei – 4606 euro (tai skaitā764 euro nodokļu samaksai);

Sportistu E.Tīrumas, M.Rubeņa, A.Šica un J.Šica apkalpojošai personai Jānim Ozoliņam – 1 573 euro (tai skaitā 36 euro nodokļu samaksai);

Sportistu E.Tīrumas, M.Rubeņa, A.Šica un J.Šica apkalpojošai personai Aivaram Kalniņam – 1 573 euro (tai skaitā 36 euro nodokļu samaksai);

Sportistu E.Tīrumas, M.Rubeņa, A.Šica un J.Šica apkalpojošai personai Raivim Aršauskim – 1 573 euro (tai skaitā 36 euro nodokļu samaksai);

Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Oskaram Melbārdim par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto otro vietu bobslejā četriniekiem – 83 801 euro (tai skaitā 19 771 euro nodokļu samaksai);

Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Daumantam Dreiškenam par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto otro vietu bobslejā četriniekiem– 83 801 euro (tai skaitā 19 771 euro nodokļu samaksai);

Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Arvim Vilkastem par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto otro vietu bobslejā četriniekiem– 83 801 euro (tai skaitā 19 771 euro nodokļu samaksai);

Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Jānim Strengam par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto otro vietu bobslejā četriniekiem– 83 801 euro (tai skaitā 19 771 euro nodokļu samaksai);

Sportistu O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas trenerim Sandim Prūsim– 83 801 euro (tai skaitā 19 771 euro nodokļu samaksai);

Sportistu O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas trenerim, tukumniekam Jānim Ozolam – 41 676 euro (tai skaitā 9 661 euro nodokļu samaksai);

Sportistu O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas trenerim Olafam Kļaviņam – 13 031 euro (tai skaitā 2 786 euro nodokļu samaksai);

Sportistu O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas trenerim Valdim Obulderam – 4 606 euro (tai skaitā 764 euro nodokļu samaksai);

Sportistu O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas mehāniķim Viesturam Pērkonam – 13 031 euro (tai skaitā 2 786 euro nodokļu samaksai);

Sportistu O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas ārstam Jānim Kaupem – 9 660 euro (tai skaitā 1 977 euro nodokļu samaksai);

Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Oskaram Melbārdim par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu bobslejā divniekiem – 18 198 euro (tai skaitā 4 368 euro nodokļu samaksai);

Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Daumantam Dreiškenam par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu bobslejā divniekiem – 18 198 euro (tai skaitā 4 368 euro nodokļu samaksai);

Sportistu O.Melbārža un D.Dreiškena trenerim Sandim Prūsim – 9099 euro (tai skaitā 2 184 euro nodokļu samaksai);

Sportistu O.Melbārža un D.Dreiškena trenerim, tukumniekam Jānim Ozolam – 4 550 euro (tai skaitā 1 092 euro nodokļu samaksai);

Sportistu O.Melbārža un D.Dreiškena trenerim Olafam Kļaviņam – 1 456 euro (tai skaitā 350 euro nodokļu samaksai);

Sportistu O.Melbārža un D.Dreiškena trenerim Valdim Obulderam – 547 euro (tai skaitā 132 euro nodokļu samaksai);

Sportistu O.Melbārža un D.Dreiškena mehāniķim Viesturam Pērkonam – 1 456 euro (tai skaitā 350 euro nodokļu samaksai);

Sportistu O.Melbārža un D.Dreiškena ārstam Jānim Kaupem – 1 093 euro (tai skaitā 263 euro nodokļu samaksai);

Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai par sportistu sasniegumiem XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs (skeletona attīstībai) – 35 572 euro;

Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai par sportistu sasniegumiem XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs (bobsleja attīstībai) – 35 572 euro;

Latvijas Kamaniņu sporta federācijai par sportistu sasniegumiem XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs (kamaniņu sporta attīstībai) – 71 144 euro;

Latvijas Hokeja federācijai par nacionālās izlases izcīnītajām tiesībām startēt XXII Ziemas Olimpisko spēļu finālturnīrā hokejā (hokeja attīstībai) – 142 288 euro.Komentēt

Pasākumu kalendārs

2019.07.19 | 11:00

Svētki Pūrē 

2019.07.19 | 17:30

Velobrauciens Kandavā 

2019.07.19 | 19:00

Koncerts un izstāde Irlavā 

2019.07.20 | 9:30

Sporta svētki Pūrē 

2019.07.20 | 10:00

Irlavas svētki 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Jūlijs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool